TR-møde for tillidsvalgte i Kriminalforsorgen

Der indkaldes hermed til TR-møde.

Dansk Socialrådgiverforening betragter mødet som en del af TR-uddannelsen, hvorfor du skal have fri til deltagelsen. 
 
Foreløbig dagsorden
1. Sikkerhed på arbejdspladserne, herunder håndteringen af vold og trusler og eventuelle udfordringer hermed 
2. Status på de lokale lønforhandlinger
3. Arbejdsplads runde
4. Nyt fra konsulenterne
5. Eventuelt