DS anbefaler nye vejledende sagstal

DS’ vejledende sagstal på ti forskellige myndighedsområder er opdateret og revideret. Nogle områder er slået sammen, og andre er delt op. Flere steder er det vejledende sagstal reguleret ned som følge af ændringer af lovgivning, funktioner og opgaver.

DS anbefaler vejledende sagstal på følgende områder:

  • Børneområdet
  • Voksenhandicap- og voksenpsykiatri
  • Jobparate over 30 år
  • Aktivitetsparate over 30 år
  • Job- og uddannelsesparate under 30 år
  • Aktivitetsparate under 30 år
  • Sygedagpenge
  • Ressourceforløb
  • Fleksjob
  • Integrationsområdet

Formålet med DS’ vejledende sagstal er at give inspiration til at strukturere og normere arbejdspladsen med tilstrækkelige ressourcer og kompetencer, så der kan opnås kvalitet og effektivitet i sagsarbejdet til gavn for borgerne – og et godt arbejdsmiljø og arbejdsglæde til gavn for socialrådgiverne

DS’ vejledende sagstal bliver til på baggrund af en undersøgelse blandt tillidsrepræsentanterne og med hjælp fra DS’ faggrupper. Det er DS’ hovedbestyrelse, der træffer beslutningen om de vejledende sagstal.

Brug de uddybende vejledninger

Hver af de vejledende sagstal er udstyret med en uddybende vejledning, som forklarer og nuancerer anbefalingerne. Sager kan have forskellig tyngde – de kan være enkle, komplekse eller meget komplicerede – og det skal naturligvis tages med i betragtning. Uddybningerne skal bruges, når man skal omsætte DS’ vejledende sagstal til et niveau, der giver mening på egen arbejdsplads.

Det er vigtigt, at DS’ vejledende sagstal ikke opfattes som en facitliste, men omsættes, så de passer til den konkrete arbejdsplads og de socialrådgivere, der arbejder der.

» Dansk Socialrådgiverforening: DS’ vejledende sagstal.