Fagforeninger overvejer at udskyde forhandling om ny overenskomst

Corona-krisen har sat processen frem mod næste års overenskomst for offentligt ansatte på pause. Nu diskuterer Dansk Socialrådgiverforening og de øvrige fagforbund i Forhandlingsfællesskabet, om vi overhovedet ønsker en forhandling om overenskomsten næste år, eller om den bør udskydes til 2022.

Dansk Socialrådgiverforening og de øvrige fagforbund i Forhandlingsfællesskabet overvejer en udskydelse af næste års overenskomst for offentligt ansatte. Det skyldes to ting.

Først og fremmest har corona-krisen også medført en økonomisk krise. Der er stor usikkerhed om, hvor dyb krisen er, og hvor længe den vil vare, og usikkerhed er altid skidt for lønmodtagerne, når der skal forhandles overenskomst.

For det andet er det afgørende, at Dansk Socialrådgiverforening kan inddrage medlemmerne ordentligt før forhandlingerne.

– Vi har brug for at kender jeres ønsker og krav til overenskomsten. Her er vi allerede bagud, og vi kan ikke vide, om vi kan få lov at afholde de overenskomstmøder, som vi plejer, siger Mads Bilstrup.

Derfor arbejder Dansk Socialrådgiverforening nu med to mulige scenarier:

  • Den nuværende overenskomst fra 2018 forlænges. Det kræver, at fagforeningerne først forhandler vilkårene for en forlængelsesoverenskomst på plads med arbejdsgiverne, men mange af elementerne i overenskomsten vil fortsætte uændret. En forlængelse vil betyde, at overenskomstprocessen udskydes til 2022, hvor økonomien forhåbentlig er tilbage på sporet, og der er god tid til at inddrage medlemmerne.
  • Vi påbegynder en almindelig overenskomstproces frem mod forhandlinger i 2021. Alle dele af overenskomsten skal forhandles, og vi skal inddrage medlemmerne hurtigt i løbet af efteråret.

– Vi er stadig ved at afklare, hvilken model, vi mener, vil gavne socialrådgiverne mest. Selvom en forlængelse vil give bedre tid til en ordentlig forhandlingsproces, er det ikke sikkert, at vi kan blive enige med arbejdsgiverne om vilkårene, blandt andet reguleringen af lønnen i 2021, siger Mads Bilstrup.

Det er Forhandlingsfællesskabet, der beslutter, hvilken model vi følger, og Dansk Socialrådgiverforening presser på for, at det sker hurtigst muligt og gerne inden sommerferien.

– Selvom det vil være meget usædvanligt, kan vi godt se os selv i en beslutning om at forlænge den gældende overenskomst med et år, hvis det sker på rimelige vilkår og stiller medlemmerne bedst, siger Mads Bilstrup.