LEDER: OK21 – Socialrådgivernes indsats skal anerkendes

"Det handler om løn og arbejds­vilkår – men og­så om vores styrke, når vi står sammen."

Vores løn- og arbejdsvilkår skal afspejle det store ansvar, vi løfter som socialrådgivere. Det er vores mantra, når vi skal forhandle overenskomst i dette efterår.

Anerkendelsen af de velfærdsopgaver, socialrådgivere løfter, starter med lønnen. Vi forhandler i en krisetid. Overenskomstforhandlingerne står i skyggen af corona, og der er ikke tvivl om, at det vil påvirke udfaldet. For når samfundet mangler penge, vil arbejdsgiverne kræve løntilbageholdenhed.

Derudover har mange især privatansatte mistet deres job, og det gør det svært at få befolkningens opbakning til store lønstigninger. Men vi vil selvfølgelig kæmpe for mere i lønningsposen – og det er helt afgørende for DS, at vi i hvert fald sikrer reallønnen.

Arbejdsmiljøet er det andet centrale område for os i overenskomstforhandlingerne. En nyuddannet socialrådgiver kan i dag se frem til et næsten 50 år langt arbejdsliv med et stort ansvar for centrale opgaver i vores velfærdssamfund: At gribe og hjælpe mennesker i udsatte positioner.

Hvis vi som faggruppe skal kunne holde til det arbejde, skal der tages grundigt fat på den psykiske og mentale nedslidning. Det handler både om bedre overordnede rammer for arbejdet, men også langt mere indflydelse og fleksibilitet.

Derfor vil vi drøfte med jer medlemmer, hvad vi skal fokusere på. Skal det for eksempel være mere fritvalg, seniorordninger og -rettigheder, 4-dages arbejdsuge, mere hjemmearbejde, indflydelse på organisering af det sociale arbejde, lavere medarbejderomsætning, bedre psykisk arbejdsmiljø, plads til fagligt skøn, bedre muligheder for kompetenceudvikling og supervision.

OK21 angår alle socialrådgivere, og det handler om løn og arbejdsvilkår – men også om vores styrke, når vi står sammen. Jo flere af os, der bidrager med vores krav og forslag i indlæg og debatter på møder, med vennerne og på sociale medier, jo bedre bliver vores fælles grundlag og pres for at skabe stærke resultater. OK21 er også en mulighed for at styrke socialrådgivernes position og vores stærke fællesskab i DS.