1. oktober steg lønnen for de fleste socialrådgivere

Økonomisk set var den vigtigste del af forliget ved OK21 de generelle lønstigninger, som løfter lønnen for alle offentligt ansatte socialrådgivere, samt privatansatte hvis overenskomster lægger sig op ad de offentlige forlig. De generelle lønstigninger har betydet, at lønnen siden OK21 er steget to gange i kommuner og regioner og tre gange i staten, og nu stiger lønnen igen.

Så meget stiger lønnen

Lønstigningerne 1. oktober er forskellige på de tre områder, hvilket først og fremmest skyldes, at der er forskel på hvornår pengene fra OK21 er aftalt til udmøntning. Derudover har det også betydning, at den statslige reguleringsordning udmøntedes i april, og de kommunale og regionale udmønter her pr. 1. oktober.

Procentstigning 1/10-22Månedlig stigning ved løn på 32.000*
Stat0,33%105kr
Region1,83%585kr
Kommune2,57%822kr

* Hertil kommer pension og særlig feriegodtgørelse

Stigningerne beregnes i forhold til lønnen i september og bliver større eller mindre, hvis din løn er større/mindre end 32.000 kr.

Du vil kunne se stigningen på din lønseddel fra oktober måned.

Reguleringsordningen

De generelle stigninger påvirkes af reguleringsordningen, som kan trække lønstigningerne op eller ned, alt efter hvordan lønnen udvikler sig på det private arbejdsmarked. Nu hvor inflationen er høj, forventes det således, at reguleringsordningen vil have en betydelig positiv virkning på lønnen.

Reguleringsordningen sammenligner lønudviklingen i det private med lønudviklingen i de tre offentlige sektorer og udligner 80 % af forskellen. Hvis lønnen i det private er steget med 2 % og lønnen i det offentlige i samme periode er steget med 1 %, udmønter reguleringsordningen således 80 % af forskellen på 1 %. Det vil i dette eksempel sige, at reguleringsordningen vil udmønte en stigning på 0,8 %, som lægges til de aftalte generelle stigninger.

Reguleringsordningen opgøres særskilt på de tre offentlige områder og udmøntes på forskellige tidspunkter.