OK21-guiden: Få indflydelse på din nye overenskomst

Til foråret skal der forhandles en ny overenskomst for alle offentligt ansatte, OK21, men det er nu, du sammen med dine kolleger og tillidsrepræsentant har mulighed for at sætte dit aftryk på forhandlingerne. Læs her hvordan.

KLUBMØDE
For at kunne forhandle den bedste nye overenskomst, er det afgørende for Dansk Socialrådgiverforening at vide, hvilke forbedringer socialrådgiverne lægger vægt på og prioriterer højest.
Din tillidsrepræsentant tager initiativ til, at I på jeres arbejdsplads på et klubmøde får diskuteret, hvad der bør prioriteres højest – og sender jeres forslag til prioriteringer til Dansk Socialrådgiverforening inden 1. oktober 2020.

PRIORITERING
For at sætte gang i den diskussion har Dansk Socialrådgiverforening udviklet et spil, som skal hjælpe jer med at prioritere mellem de mange vigtige emner som løn, pension, barsel, ferie og efteruddannelse (se ”Sådan spiller I OK21-spillet).

FORHANDLING
Når Dansk Socialrådgiverforening har modtaget jeres prioriteringer, bliver de samlet og sendt videre til de forhandlingsfællesskaber, som forhandler på vegne af alle de offentligt ansatte. Forhandlingsfællesskaberne og arbejdsgiverne forhandler de generelle krav, mens Dansk Socialrådgiverforening selv forhandler de specielle krav – som specifikt vedrører socialrådgivere – med kommunerne, regionerne og staten.

AFSTEMNING
Endelig skal du og dine kollegaer stemme om den nye overenskomst. Her er det afgørende, at så mange socialrådgivere som muligt stemmer, fordi det styrker Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsposition i løbet af overenskomstperioden.
Hjælp gerne din tillidsrepræsentant med at få så mange kollegaer som muligt til at stemme. I kan for eksempel stemme sammen i en frokostpause eller udlodde en præmie til den afdeling, der får den højeste stemmeprocent.
Afstemningen sker online via et link, som du får tilsendt.


Kørplan for OK21

17. august – 1. oktober
Tillidsrepræsentanter inviterer til klubmøder, hvor medlemmernes krav prioriteres og indsamles.

1. oktober
Tillidsrepræsentanter indsender kravene til Dansk Socialrådgiverforening (DS).

7. og 14. oktober
DS’ forhandlingsdelegation behandler medlemmernes krav.

17. – 19. oktober
DS’ hovedbestyrelse behandler og godkender kravene.

23. oktober
DS’ forslag til generelle krav indsendes til OAO (Offentligt Ansattes Organisationer), som er DS’ forhandlingsfællesskab sammen med blandt andre HK, Socialpædagogerne og Teknisk Landsforbund.

9. november
OAO sender de generelle krav til Forhandlingsfællesskabet, hvor alle organisationer på det offentlige område er repræsenteret.

10. december
De generelle krav behandles sammen med de andre organisationers krav i Forhandlingsfællesskabets bestyrelse.

14.-20. december
Forhandlingsfællesskabets repræsentantskab godkender de generelle krav. Både de generelle krav og DS’ specielle krav udveksles med arbejdsgiverne.

December 2020 – januar 2021
Forhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet og arbejdsgiverne. Forhandlinger mellem DS og arbejdsgiverne om de specielle krav.

Februar 2021
Afsluttende forhandling. Indgåelse af generelle forlig og DS-forlig.

Marts – april 2021
Urafstemning om overenskomsten.


Sådan spiller I OK21-spillet

Prioriteringsspillet består af 18 kort med emner, som Dansk Socialrådgiverforening kan arbejde for at forbedre i den nye overenskomst, og nogle kort I selv kan udfylde med andre emner.

Er det vigtigst for dig at få mulighed for at få højere pension? Så tager du det kort og lægger det øverst i rækken.
For en af dine kolleger er det måske vigtigere at få ret til en 4-dages arbejdsuge eller mere kompetenceudvikling. Så lægger hun det kort øverst. Og din nyuddannede kollega lægger måske kortet med ret til introforløb øverst.

Efter fire runder, hvor hver kollega får mulighed for at flytte rundt på kortene, skal I blive enige om en rækkefølge, som afspejler jeres fælles prioriteringer.

Tillidsrepræsentanten sender klubbens prioriteringer til Dansk Socialrådgiverforening, som tager dem med til forhandlingsbordet.