Kommunalt ansatte skal anerkendes for at tænke nyt

Lønmodtagerorganisationen KTO, som Dansk Socialrådgiverforening er en del af, vil sammen med KL styrke rammerne for innovation og videndeling i kommunerne. Derfor er jagten nu gået ind på Danmarks bedste, mindste ide, og præmien er 10.000 kroner.

Socialrådgivere og andre kommunalt ansatte gør en indsats for kommunens borgere hver eneste dag. Nogle gange opstår der ud af den indsats nytænkning, som kan gøre en positiv forskel for borgere, medarbejdere og kommune.

De ideer vil lønmodtagerorganisationen KTO og de kommunale arbejdsgivere i KL nu have frem i lyset. For hvis en innovativ ide kan gavne i én kommune, så kan den måske gøre det samme i andre kommuner

Derfor iværksætter de to organisationer kampagnen ’Danmarks Bedste Mindste Idé, der via en konkurrence, der sætter 10.000 kroner på højkant, skal sætte fokus på de små innovative tiltag, som kommunale medarbejdere sætter i søen hver dag.

Anerkendelse og humor

Jagten på Danmarks bedste, mindste ide er en indgang til at styrke anerkendelsen af de kommunale medarbejderes innovative ideer. Håbet er, at flere fremover vil dele ud af deres nytænkende ideer, så den innovative viden kan komme ud over kommunegrænsen.

Humor er et vigtigt element i de kampagnefilm, som skal skabe opmærksomhed om ’Danmarks Bedste Mindste Idé”. I filmene møder vi en række meget entusiastiske medarbejdere, som måske har taget deres ”gode ideer” et skridt for langt. Filmene skal – med et glimt i øjet – være med til at åbne for diskussion af, hvilke gode ideer, man har rundt om i kommunerne.

Uddannelse skal sikre innovation

Kampagnen løber hele foråret 2014, og på www.DanmarksBedsteMindsteIde.dk kan man nominere sin kollega for en god ide eller et godt initiativ. Til maj bliver Danmarks Bedste Mindste Idé så kåret ved en ceremoni i København. Vinderen får 10.000 kroner til et arrangement på den vindende medarbejders arbejdsplads.

Sideløbende med konkurrencen vil en karavane køre rundt i landet og undervise i innovation. Udvalgte medarbejdere bliver uddannet som innovationsagenter, der selvstændigt kan hjælpe innovationen videre på deres arbejdsplads.