Kandidater i socialt arbejde (cand.soc) står over for en pensionsforhøjelse

Med OK18 fik DS et gennembrud i forhold til en lønmæssig anerkendelse af socialrådgivere, der også tager eller har taget en kandidatuddannelse i socialt arbejde.

I løbet af januar skal vi have fundet de kommunalt ansatte socialrådgivere, som har en kandidatuddannelse i socialt arbejde, og som er ansat i en basisstilling.

Det skyldes, at DS med OK18 fik et gennembrud i forhold til en lønmæssig anerkendelse af socialrådgivere, der også tager eller har taget en kandidatuddannelse i socialt arbejde, og som er ansat på de kommunale arbejdspladser.

DS fik nemlig forhandlet sig frem til en markant højere pensionsprocent på 18,63 pct., hvilket er sammenligneligt med andre akademiske medarbejdere i kommunerne og er et resultat, vi længe har kæmpet for. Bemærk, at det kun er på det kommunale område, vi fik et gennembrud.

Undersøg, om der er cand-soc’ere på din arbejdsplads

Den højere pension gælder for kandidater i socialt arbejde (cand.soc), som tiltræder efter den 1. april 2019. Det betyder imidlertid også, at de cand.soc’ere, som allerede er ansat, skal have en forhandlet løsning for at opnå den højere pension.

Det er derfor vigtigt, at du undersøger, om der på din arbejdsplads er socialrådgivere, som har taget en kandidatuddannelse i socialt arbejde, og som er ansat i en basisstilling. En basisstilling er i denne forbindelse alle stillinger, som ikke er lederstillinger på grundløn 42 + 3.900 eller 47 + 7.700. Hvis du allerede nu har kendskab til kandidater i socialt arbejde på din arbejdsplads, så send en mail til din regionskonsulent.

DS skriver også direkte til medlemmerne i fagbladet Socialrådgiveren og ad andre kanaler for at bede dem kontakte deres TR, hvis de har en kandidatuddannelse i socialt arbejde (cand.soc).

Når vi har lokaliseret alle de relevante socialrådgivere, vil den videre proces i korthed være, at du som TR og regionskonsulenten sammen tilrettelægger, hvordan I vil varetage forhandlingen med henblik på at få den højere pensionsprocent.

I begyndelsen af det nye år hører du meget mere om kampagnen, som vil løbe fra januar til april i 2019.