OK18 – hvad sker der nu?

OK18 er nu stemt hjem med et stort JA, og dermed er overenskomsterne ved at blive omsat til de rammer, der regulerer socialrådgiveres ansættelse i staten i de kommende tre år.

Overenskomsterne skal redigeres

Alle DS’ overenskomster på alle tre offentlige områder skal nu redigeres, så forligenes forskellige elementer bliver indarbejdet i de nye overenskomster.

På staten område har vi som bekendt flere overenskomster: Organisationsaftalen for socialrådgivere i staten og fællesaftalerne for underviserne på henholdsvis Professionshøjskolerne og SOSU-skolerne og Erhvervsakademierne. Hvis det går som det plejer, vil vi være klar med de nye overenskomster på den anden side af sommerferien.

I vil som TR og AMIR løbende blive underrettet om hvilke aftaler og overenskomster, der er på plads. Når en overenskomst/aftale er færdig, vil den blive lagt op på hjemmesiden.

De første OK18-forbedringer kommer nu

Det første synlige resultat af OK18 er, at de generelle lønstigninger pr. 1. april 2018 er frigivet og nu bliver udbetalt.

Det er forventningen, af lønstigningen pr. 1. april 2018 på 0,80 pct. kommer med lønnen for juni eller senest med lønnen for juli. Udbetalingen vil være med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2018, og derfor vil beløbet, som lønnen stiger med, være større første gang end den månedlige stigning, som I og jeres kolleger vil opleve herefter.

Næste lønstigning kommer allerede 1. oktober 2018. Her blev lønstigningen på 0,50 pct. for de statsligt ansatte. I forhold til denne lønstigning skal vi imidlertid huske på, at også reguleringsordningen udmøntes pr. 1. oktober. Og den vil jo altså påvirke den samlede lønregulering pr. 1. oktober 2018 – forventeligt i positiv retning.

De generelle lønstigninger sikrer, at alle socialrådgiveres løn i hele overenskomstperioden 2018-21 ikke alene beholder sin købekraft men også rent faktisk stiger. Den såkaldte reallønsstigning. Dette skyldes, at lønstigningerne alt andet lige vil være højere end prisstigningerne.

Mange socialrådgivere er slet ikke opmærksomme på stigningerne, fordi de falder over flere datoer på et år. Opfordrer derfor gerne dine medlemmer til at kigge på lønsedlen for juni eller juli – så kan de se, at lønnen stiger. I 2019 og 2020 vil der tilsvarende komme generelle lønstigninger til udbetaling flere gange årligt.

2019 og 2020 vil der tilsvarende komme generelle lønstigninger til udbetaling flere gange årligt.