SKAT stopper tvangsindkrævning af udsattes restskat

Socialrådgiver vinder på vegne af en borger sag ved Landsskatteretten. Afgørelsen sikrer, at SKAT ændrer praksis, så det igen bliver muligt for folk i økonomisk nød at få henstand med indregnet restskat.

Snart vil det igen blive muligt for folk i økonomisk nød at få henstand med indregnet restskat. SKAT ændrer deres praksis efter en kendelse i Landsskatteretten, der underkender den nuværende og stærkt kritiserede praksis.

Siden januar 2013 har SKAT tvangsindkrævet skattegæld hos kontanthjælpsmodtagere og andre økonomisk trængte uden at skele til, hvor lidt de derefter havde at leve for. Det har betydet, at borgere har siddet tilbage med rådighedsbeløb under 1.000 kroner med deraf følgende risiko for hjemløshed og udstødelse.

Skatteministeriet indførte den nye praksis, fordi man ikke mente, det var lovligt at give disse mennesker henstand trods deres trængte økonomi.

Retten underkender SKAT

I september afsagde Landsskatteretten kendelse om, at det ikke passer – der er faktisk hjemmel i Kildeskattelovens § 73 D til at give borgerne henstand.

Det skete efter, at socialrådgiver René Nielsen fra Missionen blandt Hjemløse på vegne af en borger klagede over skattepraksissen. Borgeren havde i perioder kun lidt over 1.000 kroner om måneden til rådighed til mad, tøj og alle uforudsete udgifter efter tvangsopkrævningen.

– SKAT afviste sagen, indtil jeg fandt en paragraf, der siger, at man kan blive velfærdstruet, hvis ens rådighedsløb er for småt.  Hvis rådighedsbeløbet bliver forsvindende lille, har det indflydelse på andre ting som misbrugsbehandling eller almindelige samfundsaktiviteter, fordi der ikke er penge til eksempelvis transport, siger René Nielsen.

Afgørelse danner præcedens

Derefter hastebehandlede Landsskatteretten sagen og nåede frem til, at SKATs praksis ikke havde bund i loven, og at retten anså borgeren for velfærdstruet.

Landsskatterettens afgørelse (j. nr. 13-0198749) vil danne præcedens for borgere med lignende økonomiske og sociale udfordringer, og socialrådgiver René Nielsen vurderer, at afgørelsen vil få betydning for 1.500-2.000 borgere.

Vil man søge SKAT om henstand i betalingen af restgæld, skal det ske inden den 31. december i år. SKAT oplyser, at man skal kontakte dem på telefon 7222 1818.

Læs mere i Socialrådgiveren, som udkommer den 7. november eller find flere af sagens dokumenter på hjemlos.dk.

Læs kendelsen fra Landsskatteretten.