Socialrådgivere: Sådan sikrer vi bæredygtig velfærd

Hvis Danmark også fremover skal være et velfærdssamfund kræver det, at langt flere får mulighed for at bidrage efter evne. Sådan lød det fra en række socialrådgivere, som under Socialrådgiverdage 2015 gav deres bud på bæredygtig velfærd.

Under årets socialrådgiverdage spurgte fagbladet Socialrådgiveren en række af deltagerne om deres ønsker til fremtidens bæredygtige velfærdssamfund.

Ange Niyonkuru Muganji, Integrationsnet – Dansk Flygtningehjælp, Aarhus

– Hvis vi skal have et bæredygtigt velfærdssamfund, skal vi alle bidrage. Men det betyder også, at alle skal have adgang til at bidrage. Det gælder også socialt udsatte, flygtninge og nydanskere. Vi socialrådgivere skal med vores faglighed være med til at finde løsninger og sikre, at alle får adgang til at bidrage via eksempelvis arbejdsmarkedet.

Claus-Joachim Borup. studerende på Professionshøjskolen Metropol, Frederiksberg

– Fremtidens velfærdssamfund skal have blik for diversiteten. Alle skal ind i folden. Vi skal væk fra det A- og B-hold, som vi er ved at udvikle i øjeblikket. Mange taler om de svage og udsatte borgere og alle deres problemer. Måske skulle vi i stedet tale om, hvordan vi kan få løftet udsatte borgere ind i fællesskabet. Det kræver, at vi alle løfter i flok – ikke kun politikere.

Tina Jensen, socialrådgiver, Familiesektionen i Skive Kommune

– I fremtidens velfærdssamfund skal der være respekt for, at mennesker kan være marginaliserede på en værdig måde. Det skal ikke være behæftet med et personligt ansvar at være udsat. Vi skal huske at anerkende de samfundsmæssige strukturer, der gør, at nogle mennesker er udsatte.

Anne Jensen, studerende på Professionshøjskolen Metropol, Frederiksberg

– Retfærdighed er det første ord, der kommer til mig, når jeg tænker på fremtidens velfærdssamfund. For på nogle måder er vi ved at bevæge os væk fra det, vi gerne vil gøre bedre. Vi stigmatiserer mange mennesker. Men vi skal altså holde fast i, at marginaliserede grupper skal være en del af vores samfund. Som studerende kan jeg godt være bekymret for, om jeg reelt kan komme ud og gøre den forskel, jeg ønsker.

Shadman Salih, socialrådgiver, Integrationsnet – Dansk Flygtningehjælp, Aarhus

– Solidaritet er afgørende for at sikre et bæredygtigt velfærdssamfund. Alle kan få brug for hjælp. Eksempelvis kan folk, som ellers har arbejdet og betalt skat i mange år pludseligt blive alvorligt syge. Samtidig mener jeg, at vi bør ændre den tilgang, vi som system har til flygtninge. I stedet for at se dem som ressourcesvage og outsidere, skal vi åbne øjnene for det, de kan byde ind med, og de skal kunne komme ind i eksempelvis arbejdsfællesskaber helt fra start. Det er vigtigt, hvis vi skal have et bæredygtigt velfærdssamfund.

Ann-Cathrine Thomassen, studerende på Professionshøjskolen Metropol, Frederiksberg

– Jeg ønsker, at man som offentligt ansat får bedre vilkår for at ytre sig kritisk, for det er vigtigt for at sikre ordentlige forhold. I øjeblikket gør konkurrencestats-mentaliteten, at medarbejdere, som fremsætter kritik eller åbent sætter fokus på problemer, opfattes som skadelige for ”virksomhedens” ry.

Ane Hamilton, socialrådgiver, Integrationsnet – Dansk Flygtningehjælp, Aarhus

– Mit ønske er, at der bliver tid til at sikre helhedssynet, og at udsatte borgere får de rigtige indsatser – og at de bliver hørt. Det er vigtigt at få samlet alle relevante parter i indsatsen og få den ”tavse viden” i spil.