OK13: Smalt kommunalt forlig med små sejre

Der er indgået forlig for de kommunalt ansatte med en samlet økonomisk ramme på godt to procent over to år. - Det er næppe nok til at sikre reallønnen. Til gengæld kom arbejdsgiverne ikke igennem med forringelser, siger socialrådgivernes formand.

Efter lange forhandlinger kunne Kommunernes Landsforening (KL) og de kommunalt ansattes forhandlingsorganisation (KTO) lørdag præsentere et overenskomstforlig for de kommende to år, som skal gælde fra 1. april for de cirka 500.000 kommunale medarbejdere.

Som forventet blev der også på det kommunale område indgået et kriseforlig, som ikke levner plads til store lønstigninger. Den samlede lønfremgang består af en generel lønstigning på 1,97 procent plus 0,25 procent, der lægges ud til decentrale forhandlinger på de enkelte fagområder.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, er efter de givne omstændigheder tilfreds med resultatet.
– De generelle lønstigninger på to procent over to år er næppe nok til at sikre reallønnen, og det er bekymrende. Men vi er i en tid med økonomisk krise, og vi må betragte resultatet som det muliges kunst.

Arbejdsgivernes barske krav afværget

KTO-forliget rummer ifølge Majbrit Berlau også flere lyspunkter.
– Med forliget er vi lykkedes med at bevare reguleringsordningen, som sikrer en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked. Tryghedspuljen, som sikrer, at afskedigede socialrådgivere kan søge op til 10.000 kroner til videreuddannelse, fortsætter også. Og så afværgede vi arbejdsgivernes krav om at afskaffe beskyttelse af TR-suppleanter, siger Majbrit Berlau.

Hun pointerer, at hun er godt tilfreds med, at det lykkedes KTO at få taget arbejdsgivernes oprindelige og barske krav af det centrale forhandlingsbord. Ud over at ændre i beskyttelsen af tillidsvalgte havde KL blandt andet også stillet krav om at ændre bestemmelserne om den sjette ferieuge og forhøje aldersgrænsen for seniordagene.

Delpension bliver muligt

Forliget gør det muligt for ansatte over 60 år at gå ned i tid og få udbetalt delpension fra deres pensionsopsparing. Hvis en ansat for eksempel går 10 procent ned i arbejdstid, kan vedkommende få udbetalt 10 procent af sin pensionsopsparing.

Mulighed for delpension har været et vigtigt krav fra KTO på grund af tilbagetrækningsreformen, som betyder, at ansatte skal være ældre for at kunne gå på efterløn.

Mere uddannelse

Majbrit Berlau glæder sig også over, at Dansk Socialrådgiverforenings forslag om en kommunal kompetencefond, som skal give socialrådgiverne bedre mulighed for videreuddannelse, stadig er i spil ved de specielle forhandlinger.

Dansk Socialrådgiverforenings specielle forhandlinger starter 21. februar og forventes afsluttede inden udgangen af februar.