Dialog skal sikre bedre arbejdsmiljø på handicapcenter

Arbejdstilsynets hårde kritik af arbejdsmiljøet i Handicapcenter København overrasker socialrådgivernes fællestillidsrepræsentant, som opfordrer ledelsen til at gå i tillidsfuld dialog med de ansatte.

Politiken har med flere artikler sat fokus på arbejdsmiljø og kvalitet i sagsbehandlingen i Københavns Kommunes Handicapcenter. Den 31. marts lød overskriften: ”Sagsbehandlere ramt af angst, stress og depression”.

Artiklerne tager blandt andet udgangspunkt i Arbejdstilsynets rapport fra den 20. marts, som tjekker op på arbejdsmiljøet i enheden Handicapkompenserende ydelser til børn og unge.

Rapporten konkluderer, at ”virksomheden skal sikre klarhed omkring forholdet mellem kvantitative og kvalitative krav til sagsbehandlingen, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt både på kort og på langt sigt”.

I rapporten udtrykker nogle medarbejdere kritik af den måde, arbejdet er organiseret på. Eksempelvis er der indført rulleplaner, så alle medarbejdere skifter mellem forskellige typer af opgaver hver uge. Man indfører også en lean-organisering, der skal sikre fremdrift i sagsbehandlingen.

Det betyder blandt andet, at sagerne bliver lagt i bunker i reoler efter uger, så sagsbehandlingstiden kan holdes på otte uger. Den sagsbehandler, der er på arbejde, tager en sag fra bunken og arbejder med den, og det betyder, at borgerne hele tiden bliver mødt af en ny sagsbehandler.

Medarbejderne måles kvantitativt på, hvor mange sager man træffer afgørelse om. Og når man ikke sine måltal, så er konsekvensen en samtale med ledelsen, hvor nogle medarbejdere oplever, at de bliver stillet til regnskab. Og i rapporten beretter nogle medarbejdere også om, at de ofte har ondt i maven, når de skal på arbejde, eller lider af hovedpine.

Kritik skal tages alvorligt

Rasmus Balslev, som er fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Københavns Kommunes socialforvaltning, lægger ikke skjul på, at han er overrasket over den hårde kritik i Arbejdstilsynets rapport.

– Der er flere – inklusiv mig selv – som er forbavsede over Arbejdstilsynets hårde kritik af arbejdsmiljøet i enheden HKY (Handicapkompenserende ydelser til børn og unge, red.). For et år siden var de ansatte i enheden meget hårdt ramt, og de har stadig en udfordring med at få rettet helt op på arbejdsmiljøet, men jeg tror, at det er nogle få, der i dag oplever det så hårdt, som rapporten beskriver. Men det skal naturligvis tages alvorligt, siger fællestillidsrepræsentanten.

Han opfordrer ledelsen til at tænke sig godt og grundigt om og tage en god dialog med medarbejderne om, hvordan arbejdsopgaveren fordeles og løses.

– Det skal være en konstruktiv dialog baseret på tillid til, at medarbejdernes bidrag kan styrke den måde, man organiserer arbejdet på. Og det er også relevant at inddrage borgerne i, hvordan kommunen organiserer sig. Det er trods alt borgerne, vi er her for.  Selv om det på nogle punkter kan være hensigtsmæssigt at organisere arbejdet med eksempelvis rulleplaner, så er der også nogle risici ved at organisere sig på den måde, og det må ledelsen forholde sig til, siger Rasmus Balslev

Styrket dialog med borgerne

Vibeke Ries, som er handicapcenterets myndighedschef, fortæller, at Arbejdstilsynets kritiske rapport også kom bag på hende, men hun afviser, at arbejdspresset er for stort. På baggrund af flere revisionsrapporter, som har påvist fejl i sagsbehandlingen, tilførte kommunen for et år siden 33 ekstra sagsbehandlere for at komme til bunds i sagerne.

– Nu er vi på rette spor. Ved den seneste revisionsgennemgang havde Deloitte ingen bemærkninger, så det er superflot kvalitetsarbejde, der bliver lavet. Og vores seneste ledelsestilsyn har også vist, at der ikke er nogen fejl.  Vi har været meget optaget af at træffe den rigtige afgørelse i forhold til loven. Og når det nu er på plads, skal vi have fokus på en styrket dialog med borgerne, siger Vibeke Ries.

Hvornår vil du love, at arbejdsmiljøet er i orden?
– Så hurtigt som muligt. Jeg vil gøre alt for, at der bliver et godt arbejdsmiljø. Jeg holder møde med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og MED-udvalg hver måned, og i den forbindelse har jeg ikke hørt om arbejdsmiljøproblemerne.

Vibeke Ries fortæller, at der er nedsat en projektgruppe, hvor medarbejderne blandt andet skal komme med forslag til, hvordan der kan formuleres klarere krav og rammer til, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at bevilge en ydelse. Kriterier, som borgerne også skal orienteres om.

Og på spørgsmålet om, hvad ledelsen vil gøre anderledes, svarer hun:

– Vi skal bakke medarbejderne op og erkende, at afgørelser, hvor der indgår meget skøn, kan være svære.

Københavns Kommune har både et kritisk høringssvar og en klage på vej til Arbejdstilsynet.