Puljepenge skal få udsatte i job og uddannelse

Kommuner kan nu søge puljemidler i Beskæftigelsesministeriet til to nye socialfaglige indsatser. Den ene skal styrke samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder, mens den anden via brobygningsforløb på højskoler skal få flere udsatte unge i uddannelse.

Beskæftigelsesministeriet ønsker at styrke kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Derfor har ministeriet afsat en pulje på syv millioner kroner, som kommunerne kan søge frem til 14. november.

Puljen er rettet mod samarbejdet med de socialøkonomiske virksomheder, der har et beskæftigelsesfremmende formål og kan hjælpe udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Den enkelte kommune kan maksimalt søge 500.000 kroner, og midlerne er primært tiltænkt løn til for eksempel tværgående tovholdere eller opkvalificering af den lokale erhvervsservice.

Højskoleophold skal få udsatte unge i uddannelse

Ministeriet udlodder også en pulje på seks millioner kroner til, at kommuner kan etablere forsøg med brobygningsforløb på højskoler for aktivitetsparate unge på uddannelseshjælp.

Målet er, at højskolerne skal hjælpe de unge til at få opbygget personlige kompetencer og relationer, så de kan starte på og gennemføre en uddannelse.

Kommunerne kan søge midler frem til 10. november, og brobygningsforløbene skal gennemføres og afsluttes i løbet af 2015. For at komme i betragtning, skal kommunerne have en underskrevet samarbejdserklæring fra mindst én højskole.