DS har også fokus på lederne i OK24

Når den næste runde af overenskomstforhandlingerne snart går i gang, er lederne i Dansk Socialrådgiverforening atter et vigtigt fokuspunkt, blandt andet når det gælder deres arbejdsvilkår.

– Lederne har været et af vores højst prioriterede områder ved de seneste mange overenskomstforhandlinger, og sådan bliver det også ved OK24. Vi har haft en god dialog med Ledersektionen om, hvad der rør sig blandt lederne. Blandt andet har vi for nylig gennemført et webinar kun for ledere, hvor vi talte om deres løn- og ansættelsesvilkår. Og der er ingen tvivl om, at mange ledere arbejder under meget svære vilkår med stor belastning og urimelige rådighedsvagter. Det tager vi selvfølgelig med ind i OK24-forhandlingerne.

Sådan siger forkvinde i Dansk Socialrådgiverforening (DS), Signe Færch om opløbet til de forestående overenskomstforhandlinger, OK24.

OK24 går snart i gang

Processen for OK24 går i gang inden længe. Kravene på det statslige område er allerede udtaget og sendt ind, og de kommunale og regionale krav følger i oktober. De formelle forhandlinger begynder i december måned, går for alvor løs i januar 2024, afsluttes i februar og sendes til urafstemning blandt medlemmerne i marts.

Formelt set indgår lederne i de samme forhandlinger som basismedlemmerne, men ved de seneste OK-forhandlinger blev der formuleret et særligt afsnit om ledernes og deres vilkår og arbejdsmiljø, fortæller DS’ forhandlingsleder Emil Lillelund.

– I år har vi blandt andet fokus på vilkårene for ledernes vagter og bagvagter, som de selv beskriver som meget urimelige, og som bl.a. Ledersektionen har sat på dagsordenen. Men det er også vigtigt at være opmærksom på, at der løbende foregår forhandlinger for lederne udenfor OK-regi, fordi der er temaer som ligger udenfor disse rammer. Og fordi vi også arbejder fortløbende og mere langsigtet end ved kun at stille krav i overenskomstforhandlingerne.

» Læs mere om OK-processen