Overblik: Det besluttede DS’ repræsentantskab

Nyt budget giver flere midler til DS’ medlemsservice, rammerne for tillidsrepræsentanternes arbejde skal styrkes, og besparelserne på socialrådgiveruddannelserne skal bekæmpes. Vi bringer her overblik over beslutningerne fra DS’ repræsentantskabsmøde.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, kunne under foreningens repræsentantskabsmøde 18.-19. november i Aarhus fremlægge et regnskab for perioden 2014-2015 med et samlet overskud på omkring 14,8 millioner kroner. Én million kroner skal overføres til Aktionsfonden, Dansk Socialrådgiverforenings strejkekasse.

Kort inden REP16 rundede Dansk Socialrådgiverforening 16.000 medlemmer, og på repræsentantskabsmødet vedtog de delegerede enstemmigt et nyt budget, som forudsætter, at DS inden udgangen af 2018 runder 16.900 medlemmer. Prognoserne for medlemstallene ser dog fornuftige ud.

Fastfrysning af kontingent fortsætter

Grundet det stigende medlemstal, afsætter det vedtagne budget flere ressourcer til direkte medlemsrettet arbejde. Det drejer sig blandt andet om ansættelse af tre nye regionskonsulenter, en faggruppekonsulent og en styrket studenterindsats.

Samtidig vedtog repræsentantskabet enstemmigt at fortsætte fastfrysningen af kontingentsatsen på 518 kroner om måneden.

Bedre TR-vilkår og mere praktisk uddannelse

DS 2022-projektet, som skal sikre, at DS også i fremtiden er en stærk og aktiv fagforening med høj organisationsprocent, er for alvor ved at blive konkretiseret. På den baggrund besluttede repræsentantskabet på REP16 at samle DS 2022’s udviklingsprojekter i seks konkrete indsatser.

Repræsentantskabet vedtog en resolution, som pålægger DS’ hovedbestyrelse at analysere og styrke tillidsrepræsentanternes arbejdsforhold samt sikre konkrete aftaler om TR-vilkår på arbejdspladserne.

Derudover vedtog repræsentantskabet blandt andet en resolution, som opfordrer til, at praktik og praksisbaseret læring på landets socialrådgiveruddannelser styrkes, koordineres og forbedres på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Mere uddannelse og pension til DS-politikere

Repræsentantskabet vedtog desuden en vedtægtsændring om at hæve lønnede DS-politikeres pension fra 17,7 procent til 18 procent, hvilket eksempelvis svarer til pensionsprocenten for socialrådgivere ansat i staten.

I samme ombæring vedtog repræsentantskabet med stort flertal et forslag fra hovedbestyrelsen om, at lønnede politikere, som i forvejen har en diplomuddannelse eller tilsvarende, har ret til at få eventuelle ansøgninger om betalt masteruddannelse behandlet i hovedbestyrelsen.

REP16 bød også på ændringer af Dansk Socialrådgiverforenings love. Her besluttede repræsentantskabet at indføre, at regionernes ordinære generalforsamlinger fremover afholdes i lige år, hvilket i forvejen har været praksis i en årrække.

Desuden vedtog repræsentantskabet at fjerne lovbestemmelsen om et minimumsantal suppleanter til repræsentantskabet.

Udtalelser om ytringsfrihed og investeringer

Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskab vedtog på REP16 tre udtalelser:

I fagbladet Socialrådgiveren, der udkom 8. december 2016, kan du læse mere om REP16, som havde gæstetaler af blandt andre socialminister Karen Ellemann og stor debat om blandt andet vilkårene for et godt arbejdsliv.