TR – hjælp din AMiR med at blive registreret og anmeldt

Også arbejdsmiljørepræsentanter er sikret med den særlige beskyttelse – men kun hvis AMiR er anmeldt over for arbejdsgiver af organisationen.

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter skal lige som nyvalgte tillidsrepræsentanter registreres i Dansk Socialrådgiverforenings medlemssystem og anmeldes overfor arbejdsgiveren. Kun dermed sikres AMiR den særlige beskyttelse mod afskedigelse og mulighed for at få tilbud fra DS, f.eks. introduktionssamtale, temadage og kurser samt støtte fra DS-konsulent til at tackle arbejdsmiljøproblemer.

Det kræver selvfølgelig, at arbejdsmiljørepræsentanten er medlem af DS.
Når der vælges ny TR, så går det i reglen nemt at få registreret den nye TR. Afgående socialrådgiver-TR hjælper den nye socialrådgiver-TR med dette. Men for AMiR er det anderledes.

Arbejdsmiljørepræsentanter kan vælges blandt alle faggrupper på arbejdspladsen. Det betyder, at en AMiR, der er HK-medlem, registreres hos HK, og at en AMiR, der er DS-medlem, skal registreres hos DS, osv. Dermed får AMiR støtte fra den faglige organisation, som hun/han er medlem af.

Tip til TR: Send dette nyhedsbrev videre til din AMiR, hvis hun eller han er socialrådgiver. Hvis denne ikke i forvejen modtager nyhedsbrevet, så er han/hun ikke registreret hos DS.