Hvis vold og trusler er sjældne

Få hjælp til forebyggelse og håndtering af trusler og vold gennem let tilgængelige guider med skabeloner til blandt andet risikovurdering, beredskabsplanen og logbog.

På en del socialrådgiverarbejdspladser forekommer vold og trusler heldigvis sjældent! Det kan desværre betyde, at man glemmer at prioritere forebyggelsen og ikke har styr på håndteringen, når situationen opstår. Men arbejdsgiveren har pligt til at iværksætte forebyggende foranstaltninger, hvis der er risiko for vold.

BFA Velfærd og Offentlig administration har lavet seks startkort og seks korte guider til arbejdspladser, der sjældent oplever trusler eller vold. Materialet er meget nemt og enkelt at gå til. Guiderne indeholder konkrete skabeloner, som I selv kan udfylde. For eksempel indeholder guiden om beredskab en skabelon, som man kan udfylde med hvad man konkret skal gøre under en hændelse, efter en hændelse, og hvordan man følger op.

De seks guider handler om risikovurdering, tjekliste til jeres retningslinjer, beredskabsplan, kompetencer i forhold til forebyggelse og håndtering, instruktion til psykisk førstehjælp og log af hændelser

Find startkort og guider på arbejdsmiljoeweb.dk