Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Som et af de første lande i verden har Danmark fået en bekendtgørelse, der skal hjælpe med at regulere det psykiske arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. november, skal især bruges i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Bekendtgørelsen samler alle eksisterende regler og gør reglerne tydeligere. Den stiller krav om, at medarbejderne hverken nu eller på længere sigt må blive syge eller komme til skade på grund af påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø. Det betyder med andre ord, at arbejdsgiver er forpligtet til at forebygge dårligt psykisk arbejdsmiljø.

I bekendtgørelsen stilles krav om, at virksomhedernes forebyggelse skal have fokus på organisatoriske og kollektive tiltag frem for på individuelle tiltag. I det forebyggende arbejde skal der bl.a. være fokus på planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, på oplæring og instruktion af medarbejderne og på medarbejdernes muligheder for støtte og indflydelse i arbejdet. Virksomhederne kan selv bestemme, hvilke konkrete metoder de vil benytte.

Med bekendtgørelsen synliggøres også de kriterier, som Arbejdstilsynet især lægger vægt på, når de skal vurdere om f.eks. stor arbejdsmængde og tidspres udgør en risiko for medarbejdernes sikkerhed og sundhed.

Følgende temaer indgår i bekendtgørelsen

  • Stor arbejdsmængde og tidspres
  • Uklare og modstridende krav i arbejdet
  • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
  • Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane *
  • Arbejdsrelateret vold i arbejdet – og udenfor arbejdstid *

På de temaer, der er markeret med en stjerne, har Arbejdstilsynet udarbejdet vejledninger. På de øvrige temaer skal Arbejdstilsynet lave helt nye vejledninger. De kommer i løbet af 2021 og 2022.

Baggrunden for bekendtgørelse er en politisk aftale fra 2019. Arbejdsmarkedets parter har været inddraget i arbejdet med at udvikle bekendtgørelsen, herunder også Dansk Socialrådgiverforening.

» Se Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

» Se Arbejdstilsynets temaside om bekendtgørelsen