Ny vejledning: Færre voldssager skal politianmeldes

Voldsramte ansatte kan nu igen undlade at politianmelde eksempelvis børn, demente eller psykisk syge ud fra pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn, fastslår Justitsministeriet i en ny vejledning, som DS har været med til at arbejde for.

I 2014 ændrede Erstatningsnævnet praksis, så voldsramte ansatte ikke længere kunne undlade en politianmeldelse ud fra pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn. Det vakte stor utilfredshed blandt flere faglige organisationer, herunder Dansk Socialrådgiverforening.

Sammen med en række faglige organisationer – BUPL, Socialpædagogerne, Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd og FOA – og de offentlige arbejdsgivere har foreningen derfor arbejdet for, at justitsminister Søren Pind (V) skulle tage sagen op.

Nu har Justitsministeriet udsendt en ny vejledning om offererstatning, som genopliver muligheden for dispensationen, når ansatte udsættes for vold på arbejdet. Vejledningen beskriver nemlig, at der kan dispenseres fra en politianmeldelse, når der er konkrete, individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn til eleven, patienten eller borgeren, der taler imod en anmeldelse.

DS: Godt, men stadig plads til forbedringer

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, er glad for, at justitsministeren har lyttet til den kritik, de faglige organisationer har rejst over for kravet om politianmeldelse. Men der er stadig en række grundlæggende problemer med muligheden for dispensation.

– Vejledningen er et rigtig godt initiativ, som vi har arbejdet for at få igennem. Men tilbage står fortsat de grundlæggende problemer med, at den voldsramte skal reagere inden for en frist på kun 72 timer efter episoden, samt at der kan rettes et økonomisk krav til borgeren, fordi kommunerne ikke har en ansvarsforsikring for dem. Det kan få mange til at undlade at anmelde sagerne, understreger Majbrit Berlau.

Arbejdsgiveren skal vurdere sagen

Det oplyses i vejledningen, at det er arbejdsgiveren, der inden for 72 timer skal vurdere, om der i hvert enkelt tilfælde er tale om hensyn, som gør, at episoden ikke skal anmeldeles til politiet.

I så fald skal arbejdsgiver udarbejde en klar og individuel begrundet beskrivelse af årsagen – altså hensynet til de pædagogiske/omsorgsmæssige/behandlingsmæssige forhold, der ville lide skade ved en anmeldelse.

Det er dog altid den enkelte ansattes eget ansvar, at sagen anmeldes, hvis arbejdsgiver ikke tager sig af sagen eller er i tvivl om, hvad der skal ske i sagen.

» Find vejledningen her