Hvad er der i pipelinen dette år i Region Øst?

Vi har planlagt en række kurser og webinarer for TR, AMiR og suppleanter i 2022. Se den foreløbige oversigt her og hold i øvrigt øje med arrangementskalenderen.

TR-konference

Der afholdes en todags regional TR-konference i november 2022.
Tidspunkt og sted for konferencens er ikke fastlagt endnu. Mere herom i løbet af første halvår 2022.

Webinar

Der er i 2021 afholdt landsdækkende temabaserede webinarer, det forsættes her i 2022 med temaerne:

  • Bisidderrollen
  • Forberedelse til lønforhandlinger
  • MED-arbejdet
  • Stærk klub – uddelegeret lederskab

Hold øje med arrangementskalenderen og nyhedsmails.

AMiR

Den 14. september afholdes der arbejdsmiljøværksted.

  • Finder I tid til at få samlet op og koordineret jeres indsatser som TR og AMiR?
  • Får I lagt en fælles strategi og får fulgt den til dørs?

Arbejdsmiljøværkstedet er et tilbud til TR og AMiR fra samme arbejdsplads.

Hold øje med arrangementskalenderen.

Netværksmøder

Der afholdes i år to fysiske TR-netværksmøder i forår og efterår 2022. Det vil være din organiseringskonsulent, der indkalder dig.

National TR-konference i marts

Husk, at det stadig er muligt at tilmelde sig den nationale TR-konference 21.-22. marts.

Tilmeld dig her.

Kursusdag for nyvalgte TR-suppleanter

Som nyvalgt TR-suppleant opfordres du til at deltage i én af de to årlige regionale suppleant-kursusdage.
På kursusdagen for nyvalgte TR-suppleanter arbejdes der med rollen som tillidsrepræsentant såvel som suppleant. Formålet er, at du som suppleant bliver bevidst om din rolle og kan se muligheder for at understøtte TR, klubbens medlemmer og arbejdet for at styrke klubben på din arbejdsplads.

I 2022 udbydes kurset følgende datoer:

26. april, kl. 9 – 16.
Læs mere og tilmeld dig her. Tilmeldingsfrist er den 23. marts.

1. november, kl. 9 – 16.
Læs mere og tilmeld dig her. Tilmeldingsfrist er den 28. september.