Praktikvejleder-undersøgelse 2018

Praktikvejlederne på arbejdspladserne er vigtige kolleger til at sikre dygtige ny-uddannede socialrådgivere. Hjælp DS med at få ny og bedre viden om, hvad der virker godt og mindre godt for praktikvejlederne.

Dansk Socialrådgiverforening vil i november (2018) gennemføre en undersøgelse blandt praktikvejledere. Vi har ikke direkte adgang til praktikvejledernes mail-adresser, så vi vil derfor sende undersøgelsen ud via TR-netværk og nyhedsbreve.

Ønsket er at få mere viden om praktikvejledernes oplevelse af praktikforløbet på socialrådgiveruddannelsen, fx hvad der påvirker kvaliteten i et praktikforløb og hvilke initiativer, der kan løfte kvaliteten i praktikken.

Baggrunden er et ønske om at sætte fokus på, hvordan forskelle i kvaliteten af praktikforløb kan minimeres, samt hvordan praktikvejlederfunktionen kan gives en stærkere anerkendelse og status.

Da vi ikke har direkte adgang til praktikvejledernes mail-adresser spredes information om undersøgelsen og link til undersøgelsen via DS’ TR-netværk, via nyhedsbreve og fra mund til mund. Dvs. henvis gerne andre nuværende eller tidligere praktikvejledere til undersøgelsen.

Hvis du gerne vil svare på undersøgelsen og ikke har modtaget et link fra din TR, kan du spørge din TR om linket, eller du kan sende en mail til konsulent Nicolai Paulsen i DS på np@socialraadgiverne.dk.

Hvis du gerne vil besvare undersøgelsen, og DS ikke har en TR på din arbejdsplads, er konsulent Nicolai Paulsen i DS også den rigtige at kontakte, på np@socialraadgiverne.dk.

Vi håber, at mange praktikvejledere vil bidrage til undersøgelsen, så de manges viden og oplevelser kan indgå i DS’ arbejde for at styrke praktikken, herunder vilkårene som vejleder. Målet er i sidste ende, at styrke kompetencen hos vore kommende socialrådgiverkolleger.

(Nyheden opdateret den 16.11.2018)