Mere fag og arbejdsglæde – få inspiration til flere faglige succeser

Dansk Socialrådgiverforening har udgivet en materialesamling, der giver inspiration til metoder og redskaber, som trio’en kan bruge på arbejdspladsen. Løsningskatalog nr. 1 handler om ’Flere faglige succeser’.

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer TR, AMiR og ledere til at tage fælles initiativer og tage fat i de små udfordringer og dermed forebygge, at de vokser sig store. Det er en god ide at kombinere indsatser, der styrker fagligheden, med indsatser, der styrker arbejdsmiljøet, da faglighed og arbejdsmiljø hænger tæt sammen og påvirker hinanden.

Flere faglige succeser skaber faglig stolthed og øger arbejdsglæden. Faglige socialrådgiversucceser er lig med tilfredse borgere. Når vi udvikler det socialrådgiverfaglige arbejde, skaber vi sammenhæng i opgaveløsningen og øger kvaliteten.

I løsningskatalog 1 om ’Flere faglige succeser’ præsenteres tre forskellige løsningsmetoder:

Relationel koordinering – sætter fokus på, hvordan man samarbejder og kommunikerer mellem teams, afdelinger eller faggrupper, som er afhængige af hinanden for at kunne løse en fælles opgave.

Investeringstilgangen – er en forståelse af socialt arbejde med følgende karakteristika: Den er tidlig, intensiv, tværfaglig og tværprofessionel. Der investeres både i medarbejdernes faglighed og i udvikling eller vedligeholdelse af borgerens ressourcer.

Samskabt styring – er en metode til at udvikle bedre styring til gavn for kerneopgaven og for borgene gennem involvering af ledere og medarbejdere i hele styringskæden.

Hver af løsningsmetoderne præsenteres på én side i kataloget. Der er tre afsnit:

  1. Kom hurtigt i gang – her gengives en enkel metode eller et dialogspørgsmål.
  2. De gode redskaber – her præsenteres og linkes til gode redskaber, der kan bruges til at løse konkrete udfordringer.
  3. Gå i dybden – her henvises til supplerende materiale, for eksempel film, podcast, artikler, cases.

» Se DS’ materiale om mere fag og arbejdsglæde: Løsningskatalog 1 Flere faglige succeser

Kataloget er en del af en større materialesamling, som DS har udarbejdet, der skal hjælpe trioerne til at arbejde for mere fag og arbejdsglæde på socialrådgivernes arbejdspladser.