DS indgår aftale om 4-dages arbejdsuge i Odsherred

Fra 15. september kan socialrådgiverne i Odsherred kommune vælge at lægge 35 af deres arbejdstimer på ugens første fire dage og holde fri om fredagen. De sidste to timer kan de lægge som de vil.

DS indgår aftale om 4-dages arbejdsuge i Odsherred

Dansk Socialrådgiverforening har sammen med HK og akademikernes fagforening indgået en aftale med Odsherred Kommune om et tre-årigt forsøg med en fire-dages arbejdsuge. Kommunens administrative medarbejdere, heriblandt socialrådgivere i myndighedsfunktioner, kan fremover vælge at lægge deres arbejdstimer på fire frem for fem dage.

Formålet er både at sikre en bedre balance mellem medarbejdernes arbejde og fritid og at kunne betjene borgerne på tidspunkter, som passer bedre i deres liv. Medarbejderne kan således lægge deres arbejdstid mellem klokken 7 og klokken 19 fra mandag til torsdag, mens fredag er lukket for henvendelser fra borgerne.

Det er Rasmus Balslev, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Øst, der har underskrevet aftalen på vegne af socialrådgiverne.

– Indrømmet: Jeg fik et lille sug i maven, da jeg underskrev aftalen. En kollektiv fire-dages arbejdsuge er helt ny og uprøvet, og det bliver meget spændende at følge hvordan, aftalen udmønter sig i praksis. Derfor holder vi også et møde med de berørte medlemmer for at vejre stemningen, når ordningen har løbet i nogle måneder, siger han.

Frivillig ordning

Den nye ordning træder i kraft 15. september. Indtil videre har alle socialrådgivere takket ja til at deltage i ordningen, men det er helt frivilligt, om man vil fortsætte med at arbejde som hidtil, eller om man vil overgå til en fire-dages arbejdsuge. Hvis man finder ud af, at den nye ordning ikke hænger sammen med familielivet, kan man altid træde ud af den igen.

Socialrådgiverne i Odsherred arbejder stadig 37 timer om ugen, men det er kun de 35 timer, der skal fordeles på ugens første fire dage. De sidste to timer kan medarbejderen selv disponere over til arbejdsrelaterede aktiviteter. Der skal være dialog med lederen om de to timer, men lederen kan hverken bestemme indholdet eller hvor eller hvornår de placeres.

– Vi har i forhandlingsprocessen oplevet en arbejdsgiver med gode og troværdige intentioner om at skabe en attraktiv arbejdsplads og som har været imødekommende over for de præciseringer og garantier, vi fra DS har ønsket. DS’ to tillidsrepræsenter i Odsherred har løbende bidraget med væsentlige perspektiver fra medlemmernes side og betrygget os i, at der var opbakning til aftalen, siger Rasmus Balslev.