Minister trækker forslag om voksenreform efter kritik

Efter en række kritiske høringssvar fra blandt andre Dansk Socialrådgiverforening, har socialminister Manu Sareen valgt at trække sit forslag om den såkaldte voksenreform. Positivt med en minister, som lytter til fagfolk, understreger DS.

Manu Sareen sendte kort før jul lovudkast til en reform af servicelovens voksenbestemmelser til høring. Udkastet førte til voldsom kritik fra Dansk Socialrådgiverforening og en række handicaporganisationer.

Dansk Socialrådgiverforening advarede i et høringssvar  til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold blandt andet mod at haste en reform igennem, samt om at lovudkastet gav problemer for borgernes retssikkerhed.

Minister trodser politisk flertal

På baggrund af den kraftige kritik i høringsfasen har socialministeren nu trukket forslaget tilbage.

– Jeg har valgt at udsætte lovforslaget. Vi har fået høringssvar, hvor de fleste er ret kritiske, særligt dem fra handicaporganisationerne, siger han til Ritzau.

Beslutningen kommer på trods af, at der er politisk flertal for forslaget.

– Det er at vise rettidig omhu og lytte til dem, der har rettet en så voldsom kritik. Jeg indkalder nu ordførerne til en drøftelse om det her, meningen var jo ikke at forringe borgernes forhold. Tværtimod, siger Manu Sareen til Ritzau.

DS: Godt at minister lytter til faglig kritik

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau roser socialministeren for at lytte til advarslerne fra DS og andre fagfolk.

– Der var en række elementer i forslaget, som bekymrede os. Blandt andet borgernes retssikkerhed. Desuden var der risiko for, at reformen ville blive hastet igennem, og det har vi ikke ligefrem gode erfaringer med. Flere andre organisationer udviste lignende bekymringer, og det er positivt, at ministeren har taget de bekymringer til sig, siger hun.

Dansk Socialrådgiverforenings kritik af lovudkastet bygger på dialog med en lang række aktører, heriblandt flere af DS’ faggrupper. Den dialog har været afgørende for at få konsekvenserne af lovudkastet belyst, fortæller Majbrit Berlau.

– Forløbet understreger, at det kan betale sig at være konkret, grundig og fagligt kritisk. Jeg vil opfordre politikerne til også fremover at tage fagfolkenes konstruktive kritik til sig, siger hun.