Jobcentre får 25 millioner kroner til borgerindflydelse

Landets kommuner kan nu deltage i et forsøgsprojekt, som skal styrke borgernes indflydelse i jobcentrene. Borgerindflydelsen er afgørende, understreger DS, der har samarbejdet med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om udvikling af projektet.

I forbindelse med kontanthjælpsreformen er der afsat en pulje på 25,4 millioner kroner til et forsøgsprojekt om empowerment af kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb.

Projektet, som er igangsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og udviklet i tæt samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening, har et klart, overordnet mål: De pågældende borgere skal søge indflydelse og tage ejerskab i indsatsen med at komme i job eller uddannelse.

”Borgeren ved, hvor skoen trykker”

Erfaringer viser, at det er centralt for, at indsatsen kan virke, at den enkelte borger bliver reelt inddraget, og at borgeren er motiveret. Dette indgår også flere steder i Carsten Koch-udvalgets anbefalinger, der nu er overleveret til regeringen.

Målet om beskæftigelse eller uddannelse skal nås ved, at borgerne får systematisk adgang til relevante indsatser på beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet – indsatser, som borgerne føler, gør en forskel for dem.

Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau ser frem til, at projektet kommer i gang.

– Det er positivt, at vi får gennemført forsøg, hvor den enkelte borger virkelig inddrages i indsatsen, frem for at der tages udgangspunkt i muligheder, der er defineret af systemet. Vi tror på, at det er borgeren, der i bund og grund har den største indsigt i sit eget liv, og derfor også ved bedst, hvor skoen trykker på det pågældende tidspunkt, siger hun.

Kommuner skal selv foreslå indsatser

Styrelsen har nu åbnet for ansøgninger til projektet, som skal løbe fra 1. oktober 2014 til 30. september 2016. På styrelsens hjemmeside er der både ansøgningsskemaer og guides til, hvordan kommunerne skal ansøge.

Interesserede kommuner skal i forbindelse med deres ansøgning blandt andet forholde sig til, hvordan borgeren sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold. Desuden skal kommunerne give bud på, hvordan de vil sammensætte en indsatsvifte, som rummer relevante indsatser indenfor beskæftigelses-, social- og sundhedsområderne.

De deltagende kommuner kan få tilskud på 15.000 kroner pr. deltager til projekter, som retter sig mod enten unge på uddannelseshjælp eller voksne på kontanthjælp eller i ressourceforløb.

Ansøgningsfristen er onsdag, d. 30. april 2014.