DS om Odense-klage til Ombudsmanden: ”Nok er nok”

Selvom Odense Kommune har trukket ulovlige lukninger af børnesager tilbage, efter at Dansk Socialrådgiverforening klagede til Ombudsmanden, er sagen ikke slut endnu, understreger DS-regionsformand Anne Jørgensen.

Dansk Socialrådgiverforenings klage til Ombudsmanden over lovbrud i Odense Kommune har allerede fået konsekvenser.

Blandt andet har kommunens børne- og ungerådmand, Susanne Crawley Larsen (R), lovet at rulle lukningerne tilbage. Hun har desuden sat en uvildig undersøgelse i gang, som forventes at ligge klar 14. september. Samme dag skal Odense Kommune også sende sin redegørelse om sagen til Ombudsmanden.

Formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Syd, Anne Jørgensen, har allerede talt uformelt med rådmand Susanne Crawley Larsen, men de mere officielle møder må vente lidt, vurderer hun.

– Der sker nok først noget efter at undersøgelsens resultat ligger klar 14. september. Men ledelsen – også den politiske – er jo gjort bekendt med, at det her var ulovligt. Det står jo tydeligt i bilagene. Så jeg glæder mig til at se, hvad undersøgelsen siger om det. Men personligt afventer jeg i højere grad Ombudsmandens redegørelse.

Tid til at finde løsninger

På trods af, at kommunen har trukket gevaldigt i land, er Dansk Socialrådgiverforenings engagement i sagen absolut ikke afsluttet, understreger Anne Jørgensen. Hun har gjort rådmand Susanne Crawley opmærksom på, at DS gerne samarbejder med kommunen om at forbedre situationen.

– Men jeg var også nødt til at understrege, at vi har påpeget de her problemer mange gange. Først og fremmest via tillidsrepræsentanterne på børn- og ungeområdet, men også via fællestillidsrepræsentanten i Odense Kommune og på politikerniveau i DS. Og når vores gentagne advarsler blev overhørt, så må vi sige ”nok er nok.” Men nu gælder det om at finde en løsning, og her stiller vi os naturligvis til rådighed for kommunen.

Odense-sagen var massiv mediehistorie

Sagen om Odense Kommunes lovbrud var tophistorie i DR’s nyhedsflade adskillige dage sidst i august, og sagen blev ifølge medieovervågningstjenesten Infomedia omtalt langt over hundrede gange i aviser, radio-tv- og netmedier.

Her opfordrede Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Niels Christian Barkholt, gentagne gange politikerne til at styrke kommunernes incitament og muligheder for at investere i social forebyggelse.