Socialrådgiverstuderende dropper udlandet

Mens kommende lærere og sygeplejersker i stigende grad vælger at tage i praktik eller på studieophold i udlandet, er billedet modsat for socialrådgiverstuderende. Sammenslutningen af Dansk Socialrådgiverstuderende ærgrer sig.

Antallet af socialrådgiverstuderende, der tager til udlandet i løbet af uddannelsen, falder. Det viser tal fra tre af landets store professionshøjskoler. Tallene viser også, at tendensen er modsat for lærerstuderende og sygeplejestuderende.

På socialrådgiveruddannelsen i Aarhus er andelen af socialrådgiverstuderende, som har været i udlandet, for eksempel faldet fra 37 procent i 2009 til 33 procent sidste år, mens den er steget fra fem procent til 16 procent for lærere og et enkelt procentpoint for sygeplejersker i samme periode. Samme mønster tegner sig i Odense og København.

Ærgerlig udvikling

I SDS, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, er formand Mai Birk Andersen ærgerlig over det faldende tal.

– Det ville være godt for faget og de studerendes faglige udvikling, hvis flere i stedet for færre kom af sted. Vi er interesseret i at udvikle vores fag, og da det bliver mere og mere globaliseret, vil det være med til at styrke fagligheden, hvis folk kommer til udlandet og ser, hvordan arbejdet foregår andre steder, siger hun i det nye nummer af fagbladet Socialrådgiveren.

Læs artiklen i fagbladet, der udkommer i dag (6. september 2012). Her kommer internationale koordinatorer med bud på forklaringer og løsningsmuligheder.


Fakta – Sådan kommer du til udlandet:

  • Du kan principielt tage din praktik på socialrådgiveruddannelsen i hvilket som helst land, hvis du selv finder et sted, din uddannelsesinstitution kan godkende. De enkelte uddannelsesinstitutioner har dog aftaler med forskellige praktiksteder i udlandet, som de kan hjælpe dig med at komme til.
  • Du kan også tage et eller flere moduler af studiet i udlandet, hvis du kan finde et uddannelsessted, som lever op til de danske krav.
  • For at komme af sted skal du i første omgang kontakte den internationale koordinator på din uddannelse. I aftaler, om du selv finder et praktiksted eller uddannelsessted i udlandet, eller om de skal hjælpe dig gennem skolens kontakter.

Fakta – Penge i udlandet:

  • Du kan få din SU med til udlandet både i praktik og ved studieophold. Derudover kan du søge forskellige legater.
  • Hvis du tager i praktik eller på studieophold i et EU- eller EØS-land, kan du søge et Erasmus-legat. Går dit udlandsophold til Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Estland, Letland eller Litauen, kan du søge midler gennem NordPlus, som er en mulighed gennem Det Nordiske Ministerråd. Beløbet ved begge ordninger er omkring 1.500 kr. per måned, skattefrit og oven i SU’en.
  • Du kan søge hos Danmark-Amerika-fonden, hvis du vil til USA eller Canada. Her varierer det månedlige beløb afhængigt af længden på opholdet.
  • Du kan kun få midler fra en af ordningerne.
  • Tager du til lande, hvor du ikke kan få midler fra Erasmus, NordPlus eller Danmark-Amerika-fonden, skal du selv betale alle udgifter. Dog kan du altid søge andre legater, som for eksempel udstedes på baggrund af bopæl eller studie. Se for eksempel www.legatnet.dk. Nogle skoler har endvidere mulighed for at give et tilskud.