Ny hovedlov skal sikre helhedsorienterede indsatser

Partierne bag sats-puljen er blevet enige om en aftale om principperne for den hovedlov, der skal samle indsatser fra syv love på beskæftigelses-, sundheds-, social- og undervisningsområdet. Principperne skal drøftes af partierne i første halvdel af 2019, og først derefter bliver hovedloven behandlet i Folketinget.

Ifølge aftalen skal borgere med komplekse udfordringer (flere kommunale handleplaner) tilbydes én samlet, helhedsorienteret plan, der koordinerer de forskellige indsatser. Udredningen af borgerne skal også samles og koordineres på tværs af forvaltninger, borgeren skal have en tværgående og samlet afgørelse om indsatserne, og klageadgangen samles hos Ankestyrelsen, som både kan træffe afgørelse om den samlede indsats og enkelte elementer.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup, ser principperne som et nødvendigt skridt på vejen mod bedre vilkår for det sociale arbejde.

– Samtænkning af lovgivningerne er helt nødvendig, hvis vi skal arbejde helhedsorienteret med borgerne. Det har vi i DS arbejdet på i årevis for at få politikerne til at forstå, og de tog et vigtigt første skridt med loven om en plan. Dette er et naturligt næste skridt, og det er meget positivt, både for socialrådgivere og borgere, siger han.

Selvom den nye aftale er sød musik i DS’ ører, mangler der dog stadig afgørende elementer for at forbedre indsatsen for udsatte borgere.

– Det er helt essentielt, at regeringen og kommunerne bliver enige om en god aftale om koordinerende sagsbehandlere. Socialrådgivere, der har overblik over borgernes forløb, et rimeligt antal sager og tid til at lytte og følge op, er en forudsætning for målsætningen om det helhedsorienterede, sociale arbejde, siger Mads Bilstrup og opfordrer samtidig politikerne til at give kommunerne bedre muligheder for at investere penge i det sociale arbejde.

Med den nye aftale vil politikerne også forpligte kommunerne til at tilbyde en samlet, helhedsorienteret plan til familier, og så åbner de for at give kommunernes rehabiliteringsteam kompetence til at træffe afgørelser om ressourceforløb og fleksjob samt tværgående indsatser – noget DS arbejder for at få skrevet ind i loven, så mennesker i for eksempel ressourceforløb faktisk får den hjælp, de er indstillet til.

» Læs mere om DS’ 13 forslag til blandt andet forbedrede ressourceforløb her.