Redigering af organisationsaftalen for socialrådgivere i staten

Der mangler kun en enkelt detalje, før de medlemmer, der skal have lønregulering, kan få det. Det falder forhåbentlig på plads inden sommerferien.

Det har været en meget lang proces, og vi er desværre ikke helt i mål endnu. Jeg håber, at vi når det, inden sommerferien rammer. Det er kun en enkelt lille detalje, der mangler. Når aftalen er underskrevet af begge parter, går der lidt tid, inden der kommer en lønregulering til de medlemmer, der skal have det. Det er alle på basistrin 2 og underviserne på socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet. Reguleringen er med tilbagevirkende kraft fra 1.10.2018, så selv om det er en mindre regulering, så bliver det til en pæn efterbetaling.