DS og KL vil styrke socialrådgiveruddannelsen

For at undgå, at nyuddannede socialrådgivere får ’praksischok’, når de begynder at arbejde efter endt uddannelse, samarbejder Dansk Socialrådgiverforening med KL for at styrke sammenhængen mellem praksis og teori på socialrådgiveruddannelsen.

Flere nyuddannede socialrådgivere oplever et ’praksischok’, når skolebænk erstattes af kontorstol, og de pludselig skal forholde sig til en række nye krav i arbejdet som socialrådgiver i for eksempel kommunerne.

Det er Dansk Socialrådgiverforening nu gået sammen med KL for at gøre noget ved.  Som en del af et fælles overenskomstprojekt har de to organisationer gennemført et projekt og udgivet en pjece, der netop har til formål at styrke samspillet mellem uddannelsen og praksis i kommunerne.

Studerende: Samspil går begge veje

Målet er, at de studerende gennem hele uddannelsen er i kontakt med praksis og får bedre forudsætninger for at leve op til kravene i jobbet som færdiguddannet socialrådgiver.

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) ser frem til et styrket samspil mellem teori og praksis.

– Det kan mindske risikoen for praksischok, når studerende kommer i praktik, fordi de får bedre kendskab til for eksempel forvaltningernes arbejde. Men samspillet går begge veje. Der skal være et bedre link til det praktiske i den teoretiske undervisning, men der bør også kobles relevant teori på, når gæsteundervisere fra praksis holder oplæg, siger SDS-formand Mie Backmann.

En SDS-undersøgelse af de studerendes opfattelse af socialrådgiveruddannelsens kvalitet viser, at flere efterspørger en bedre kobling til praksis.

Arbejdspladser skal mere i spil

Pjecen med erfaringerne fra projektet skal inspirere uddannelsesinstitutioner og kommuner til at udvikle samspillet mellem teori og praksis på socialrådgiveruddannelsen og sætte det i system.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, opfordrer både kommuner og uddannelsesinstitutioner til at bruge pjecen som afsæt til at sætte koblingen mellem teori og praksis på dagsordenen

– I øjeblikket kommer initiativet til samarbejde om styrket praksiskobling ofte fra uddannelsesinstitutionerne. Men det kan sagtens være arbejdspladserne, som tager det første skridt og tilbyder gæstelærere, praksiscases, arbejdspladsbesøg og så videre. For arbejdspladserne får jo selv gavn af, at de nyuddannede socialrådgivere får styrket deres praksiserfaringer.

Netop det, at arbejdspladserne selv har en aktie i et samarbejde om styrkelse af socialrådgiveruddannelsen, er en vigtig pointe, mener SDS-formand Mie Backmann.

– Hvis arbejdspladserne er opmærksomme på, at de selv får gavn af et samarbejde, og går ind i det med engagement, så er det et langt bedre udgangspunkt for at få vellykkede forløb, end hvis de gør det af pligt eller føler, at de får trukket noget ned over hovedet.