Husk at få anmeldt arbejdsulykker

Arbejdstilsynet har regnet sig frem til, at over halvdelen af alle arbejdsulykker aldrig bliver anmeldt.

Forudsætningen for arbejdsgivers anmeldelse er, at arbejdsgiver får besked om ulykken.

Det er arbejdsgiveren, der har pligt til og ansvaret for, at ulykker bliver anmeldt.

Arbejdsgivere har pligt til at anmelde de ulykker, som medfører ret til erstatning og/eller i de situationer, hvor lønmodtageren ikke har genoptaget arbejdet i fuldt omfang senest 5 uger efter skaden.

Arbejdsmiljørepræsentanten kan spille en stor rolle i at få motiveret medarbejdere, der er kommet til skade, til at få anmeldt ulykken og få tjekket op på, om arbejdspladsens procedurer i forhold til at få anmeldt ulykker også fungerer godt nok.

En arbejdsulykke er en hændelse eller en påvirkning i forbindelse med arbejdet, der sker pludseligt eller inden for 5 dage og som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade. Det kan være skader efter fald på arbejdspladsen, trafikulykker i tjenesten samt vold og trusler.

Hvis man er i tvivl, så få det anmeldt.

Et forebyggende værktøj

Anmeldelser af arbejdsulykker bruges også af Arbejdstilsynet som et værktøj til at forebygge fremtidige ulykker.

“Modtager vi anmeldelser, der viser, at mange kommer til skade på glatte trapper, kan vi bruge indberetningerne som incitament for at oplyse arbejdsgiverne om, hvordan den slags ulykker undgås,” forklarer Arbejdstilsynets specialkonsulent Victor Mørk Johansen.

”En anmeldelse betyder desuden, at den tilskadekomne på sigt forbedrer sine chancer for at få en godtgørelse eller en erstatning, hvis ulykken resulterer i tabt erhvervsevne. Lægeerklæring eller skriftlig underretning til arbejdsgiver om ulykken kan ligeledes fungere som dokumentation i en erstatningssag”, tilføjer han.

Tip: Rundsend denne video fra Arbejdstilsynets kampagne ‘Gør det nu – anmeld arbejdsulykker‘ til dine kolleger.

» Læs mere om arbejdsulykker på Arbejdstilsynets hjemmeside eller på socialraadgiverne.dk/arbejdsskader.