Kompetencefond: Nu kan du igen søge efteruddannelse

Den Kommunale Kompetencefond har haft vokseværk, og socialrådgiverne kan nu igen søge midler til efteruddannelse. Til foråret 2016 kan socialrådgivere i regionerne søge midler via den nyoprettede regionale kompetencefond.

Den Kommunale Kompetencefond, der blev oprettet som resultat af OK13, har ved de seneste overenskomstforhandlinger fået et ordentligt boost. Mens der efter OK13 blev afsat knap to millioner kroner til fonden, voksede puljen ved OK15 til 14 millioner kroner.

Efter OK13 fik omkring 153 socialrådgivere midler til efteruddannelse fra kompetencefonden og på baggrund af fondens oprustning forventer Dansk Socialrådgiverforening denne gang at kunne imødekomme samtlige kommunalt ansatte socialrådgiveres ansøgninger om relevant efteruddannelse.

Fonden åbner på ny for ansøgninger 1. oktober 2015 og der kan søges til aktiviteter, som starter den 1. oktober og frem.

Som resultat af OK15-forhandlingerne blev der også oprettet en kompetencefond på det regionale område. Her kan socialrådgivere ansat i regionerne søge midler til efteruddannelse fra 1. april 2016. Målet er på sigt at gøre denne fond lige så stærk som fonden på det kommunale område.

”Vi var flere, som ville videreuddanne os”

En af de socialrådgivere, som efter OK13 fik midler til uddannelse fra kompetencefonden, er Chris Jeanett Ramkvist, der arbejder i Guldborgsund kommunes Social- og Handicap-afdeling.

I efteråret 2014 påbegyndte hun og nogle kolleger efteruddannelse inden for blandt andet økonomi og psykiatri.

– Vi var flere i afdelingen, som var begyndt at snakke om, at vi gerne ville videreuddanne os. Vores arbejde er kompliceret og kræver, at vi har en bred viden. Området ændrer sig hele tiden, så det kan være svært at agere udelukkende på den viden, man får via grunduddannelsen, fortæller socialrådgiveren, som blev færdiguddannet i vinteren 2013.

Let at søge

Ansøgningsprocessen var forholdsvist let, fortæller Chris Jeanett Ramkvist. Også selvom der skulle søges dispensation til videreuddannelsen, da hun og flere af hendes kolleger endnu ikke havde været ansat i to år.

– I samarbejde med vores tillidsrepræsentant udfyldte vi nogle papirer og sendte dem til vores uddannelseskoordinator. Herfra har hun stået for det hele. Så det er ikke noget, jeg skulle bruge særligt lang tid på, siger Chris Jeanett Ramkvist.

Hun ser efteruddannelsen som en investering i sin faglighed, som kan komme hende selv og arbejdsgiver til gode i mange år.

Læs mere om de kommunale og regionale kompetencefonde eller kontakt din tillidsrepræsentant for yderligere info.


Socialrådgivere kan søge op til 25.000 kroner

Både den kommunale og den regionale kompetencefond giver højst 25.000 kroner pr. ansøger. For Den Kommunale Kompetencefond gælder dog, at arbejdsgiver dække mindst 20 procent af omkostningerne.

I ansøgningsrunden efter OK13 fik de kommunalt ansatte socialrådgivere primært fondsmidler til diplommoduler inden for ledelse, det sociale område, beskæftigelse og psykiatriområdet.