Leder – Region Nord

Læs regionsformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Nord den 13. november 2019.

Kære TR, TR-suppleant og AMiR,

Torsdag d. 31. oktober 2019 gik Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljøkampagne ”Tid til socialt arbejde” i luften. I har som tillidsvalgte fået særskilt information om denne via mail, og jeg håber, at rigtig mange af jer allerede har tilmeldt jer kampagnen samt opfordret jeres kollegaer til at gøre det samme.

Vi har brug for jeres og jeres kollegaers erfaringer og indsigter fra hverdagen. For kampagnen er baseret på ægte, levede erfaringer fra socialrådgivere. Erfaringer om, hvad tids- og sagspres gør ved vores arbejdsliv. Erfaringer om, hvad et presset arbejdsliv betyder for os, vores kollegaer og for borgerne.

Jo flere vi er til at fortælle disse historier, jo bedre kan vi vise de ansvarlige politikere, at socialt arbejde kræver tid.

Som tillidsvalgte har I en central rolle ude på arbejdspladserne, hvor I til dagligt er både meningsdannere og frontløbere for jeres kollegaer. Det er derfor ekstra vigtigt, at I aktivt er med til at understøtte og udbrede kampagnen.

Og I skal vide, at vi altid står lige bag jer og er klar til at understøtte jer, når I har brug for det.

Lad os sammen gøre vores arbejdsmiljøkampagne kendt i alle hjørner af regionen – såvel blandt medarbejdere og ledere, som blandt de politisk ansvarlige.

Spørgsmål kan rettes til os i Region Nord eller på tid@socialraadgiverne.dk

Trine Quist
Regionsformand