Statsrevisorer kritiserer minister for reformhastighed

Statsrevisorerne giver Beskæftigelsesministeriet kritik for først meget sent at sørge for, at kommunerne havde et sikkert grundlag til at implementere tre reformer. DS’ formand håber, at ministeren fremover vil ændre praksis og sikre den nødvendige tid.

Statsrevisorerne udtaler kritik af, at Beskæftigelsesministeriet først meget sent sørgede for et sikkert grundlag for kommunernes udmøntning af tre reformer på beskæftigelsesområdet: Førtidspensions- og fleksjobreformen, kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen, som trådte i kraft i perioden fra 2013 til 2015.

Det sker på baggrund af Rigsrevisionens beretning om Beskæftigelsesministeriets implementering af de tre reformer.

Statsrevisorernes kritik går blandt andet på, at ingen af bekendtgørelserne og vejledningerne blev offentliggjort mere end syv arbejdsdage før reformernes ikrafttræden – og fire af bekendtgørelserne blev offentliggjort efter loven var trådt i kraft. 13 ud af de 15 vejledninger blev offentliggjort efter lovens ikrafttræden og med en forsinkelse på i gennemsnit 67 arbejdsdage. Derudover påpeger statsrevisorerne, at rammerne for de kommunale it-systemer ikke var klar til tiden.

Statsrevisorer: Svært at sagsbehandle korrekt

Statsrevisorerne konkluderer, at det under de givne omstændigheder var vanskeligt at vejlede borgerne korrekt.

”Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet først meget sent sørgede for et sikkert grundlag for kommunernes udmøntning af reformerne i praksis. Kommunerne har derfor haft svært ved at sagsbehandle og yde borgerne en korrekt og effektiv vejledning i den første tid efter reformernes ikrafttræden”.

De understreger også, at det er nødvendigt med tilstrækkelig tid til at implementere ny lovgivning for at ”sikre ejerskab hos de offentligt ansatte, der skal føre ny lovgivning ud i livet, og for at sikre, at borgerne ikke oplever en fase med vilkårlig administration i forbindelse med overgang til ny lovgivning.”

DS efterlyser ændret praksis

Dansk Socialrådgiverforening advarede forud for vedtagelsen af de tre reformer på beskæftigelsesområdet, om, at det gik alt for stærkt, og at det ikke ville være muligt at nå at implementere reformerne, før de trådte i kraft.

– Kritikken af Beskæftigelsesministeriet kommer ikke som nogen overraskelse for os. Man fristes næsten til at sige: Hvad sagde vi! Det er beskæmmende, at den ene minister efter den anden sidder vores advarsler overhørig og ikke sikrer tilstrækkelig tid til implementering af ny lovgivning, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

– Jeg håber, at ministeren fremover vil lytte til socialrådgivernes advarsler om, at det tager tid at implementere reformer. Det er dybt problematisk for et retssamfund, at en ny lov ikke gælder i praksis, fordi der ikke er tid til at implementere loven. Det er borgerne, som betaler prisen for reformhastigheden – og det er socialrådgiverne, som ud over et stort arbejdspres skal håndtere vrede og frustrerede borgere, understreger Majbrit Berlau.

Hun henviser også til, at Dansk Socialrådgiverforening senest har anmodet om, at ikrafttræden af den hårdt kritiserede nye integrationsydelse blev udsat til 1. januar 2017  –  men den træder som bekendt i kraft den 1. juli.

Minister tager kritik til efterretning

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V), som på baggrund af kritikken er kaldt i samråd af Enhedslisten, siger i en udtalelse på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, at han tager statsrevisorernes kritik til efterretning.

– Jeg vil nu indskærpe over for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at vejledninger til ny lovgivning skal udstedes i god tid, så kommunerne er klædt ordentligt på til at kunne implementere store og gennemgribende reformer. Vi skal samtidig som politikere være opmærksomme på, om det er realistisk, at vores politiske aftaler træder i kraft på det tidspunkt, som vi ønsker.