DS: Esbjergfejl bunder ikke i dårlig uddannelse

En ny rapport fra Ankestyrelsen viser, at der er kritiske eller stærkt kritiske forhold i 77 ud af 100 børnesager i Esbjerg. Årsagen er ikke dårlig uddannelse, men at socialrådgiverne drukner i sager, lyder det fra Dansk Socialrådgiverforening.

Som i lignende sager blev pilen hurtigt drejet hen på kvaliteten af socialrådgiveruddannelsen, da sagsbehandlingen på børneområdet i Esbjerg Kommune i en rapport for nylig blev udsat for hård kritik. Den viste fejl i 77 ud af 100 af de mest komplekse sager. Men at de mange fejl i sagsbehandlingen skyldes, at en bestemt personalegruppe ikke er dygtige nok til det, de er uddannede til, er en forsimplet forklaring, mener Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

– Vi skal selvfølgelig hele tiden sørge for, at vi er så veluddannede som muligt, men vi er pinedød nødt til at anlægge et bredere perspektiv på denne vanskelige opgave, hvis den skal løses bedre. End ikke verdens dygtigste socialrådgivere kan trylle mere tid frem.

Socialrådgivere har for mange sager

Det var lektor Karin Kildedal fra Aalborg Universitet, der efter rapportens offentliggørelse den 27. oktober udtalte følgende til dagbladet Politiken:

– Vi, der uddanner socialrådgivere, ved, at de ikke er tilstrækkeligt kvalificerede.

Men man bliver ikke dygtigere til at løse sociale problemer, fordi man har siddet længere på skolebænken, understreger Bettina Post.

– Jeg ved ikke præcis, hvordan det er i Esbjerg, men helt generelt handler det altså om noget andet, når der sker fejl i den kommunale sagsbehandling. Nemlig at der er for mange sager, økonomiske skruetvinger og for lidt tid og faglig sparring, siger socialrådgiverformanden.

Hun tilføjer, at man i Sverige har færre af den type slemme børnesager, og at svenske socialrådgivere da også kun sidder med halvt så mange sager som i Danmark.

Esbjerg ansætter flere sagsbehandlere

Rapporten er resultatet af det stykke arbejde, som blev sat i værk i kølvandet på kommunens manglende reaktion på advarsler i den såkaldte ”Esbjerg-sag”, og som et eksperthold fra Ankestyrelsen har været i gang med siden maj.

Esbjerg byråd har nu bevilget 24 millioner kroner ekstra til området over de næste fire år. Heraf skal nogle af pengene gå til ansættelse af flere sagsbehandlere.

De 100 sager er kun et udsnit. Nu vil Esbjerg Kommune screene for flere komplekse sager blandt de resterende cirka 1700 for at finde ud af, om der er flere fejl, der skal rettes.