Firedages arbejdsuge bliver permanent i Odsherred

Ret til at holde fri næsten hver fredag - og til at arbejde alle de fredage, man vil. Gode muligheder for hjemmearbejde. Og øget fokus på sammenhæng mellem arbejde og fritid. Det er hovedelementerne i den nye arbejdstidsaftale, som Dansk Socialrådgiverforening og andre organisationer har indgået med Odsherred Kommune, og som afløser forsøgsordningen fra 2019.

Firedages arbejdsuge bliver permanent i Odsherred

Foto: Lisbeth Holten

Rasmus Balslev har som formand for Dansk Socialrådgiverforening Region Øst været med til at forhandle den nye arbejdstidsaftale i Odsherred.

– Vi fik sat betydelige aftryk, der styrker fleksibiliteten på medarbejdernes præmisser. Men vi kunne ikke have gjort det uden sparring med vores tillidsrepræsentanter Karina og Connie, siger han.

Rasmus Balslev håber, at andre kommuner vil lade sig inspirere af Odsherred.

– Tøv ikke med at sige til, hvis I hører jeres arbejdsgivere gøre sig overvejelser om mere fleksible arbejdstidsaftaler, som gør medarbejderne gladere og uden tvivl vil blive et stærkt konkurrenceparameter for kommunerne fremover, siger han.

Fakta om lokalaftalen for fleksibel arbejdstid

I forhold til forsøgsordningens aftale om 4-dages arbejdsuge er der med den nye aftale følgende ændringer:

  • Fredagen er ikke længere en særligt beskyttet fridag, men minimum 34 fredage om året kan medarbejderen vælge ikke at lægge arbejdstimer på.
  • Aftalen tager hensyn til også de medarbejdere, som har givet udtryk for, at de ikke kan få hverdagen til at hænge samme mandag til torsdag, hvis de skal holde fri på de fleste fredage og stadig levere 37 timer i gennemsnit om ugen. Medarbejderne kan nu selv vælge, hvor mange fredage de vil holde fri ud af de minimum 34 fredage i alt.
  • De to ugentlige kompetencetimer indgår ikke længere i aftalen, da der ikke er hjemmel til at registrere mindre end 37 timer ugl. for en medarbejder på fuld tid. Kompetenceudvikling indgår fortsat som en del af arbejdstiden.
  • Aftalen er gjort mere fleksibel i forhold til medarbejdernes situation, så medarbejderne kan placere fem af ugens arbejdstimer fleksibelt uden for planlagt arbejdstid såvel på fredage som på andre dage og tidspunkter.
  • Aftalen forpligter medarbejderne til at præstere 32 arbejdstimer ud af ugens 37 arbejdstimer i gennemsnit mandag-torsdag. Efter forsøgsordningens aftale var medarbejderne forpligtet til at præstere 35 arbejdstimer i gennemsnit på mandag-torsdag.
  • Aftalen indebærer, at medarbejderne skal stå til rådighed for arbejde på maks. 8 fredage om året af hensyn til borgerbehov for betjening af vagttelefoner, uopsættelige opgaver eller strengt nødvendigt arbejde, der alene kan finde sted på den enkelte fredag. Denne rådighed var ikke indeholdt i forsøgsordningen.
  • Medarbejderne skal stadig være til rådighed for borgerbetjening mindst én lang dag om ugen indtil kl. 18.00 og ved særlige behov hos borgerne fra kl. 7.00 eller indtil kl. 19.00. Ugens lange dage fordeles mellem medarbejderne, så de dækker borgernes behov.

Kilde: Odsherred Kommune. Læs hele aftalen her.