Startskud til dialog om tillidsreform

Alle kommuner, regioner, ministerier og fagforeninger har netop modtaget en ”startpakke”, der inviterer medarbejdere og ledere til at forny den offentlige sektor ved for eksempel at styrke fagligheden og bekæmpe bureaukrati.

Nu går startskuddet til tillidsreformen: Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop udsendt en ”startpakke”, som skal sætte gang i dialogen om tillidsreformen på alle offentlige arbejdspladser i stat, region og kommune.

Startpakken, som er havnet i indbakken hos medarbejderrepræsentanter, ministre, borgmestre, regionsformænd og fagforeninger, skal danne grundlag for diskussioner og aftaler ude på arbejdspladserne.

Siden tillidsreformen blev lanceret, har det været diskuteret, om reformen blot var endnu en spareøvelse, men Margrethe Vestager understreger, at tillidsreformen ikke handler om at spare penge.

– Vores samarbejde med FTF og de øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked indebærer ikke, at parterne har forpligtet sig til at finde 12 milliarder kroner.  Det er regeringens eget mål, som regeringen arbejder på at realisere gennem en bred vifte af moderniseringsinitiativer. Men vi har et fælles mål om at finde nye veje til bedre velfærd, så de offentlige ressourcer bliver anvendt bedst muligt og på områder, hvor der er størst behov.

Deltag i regionale inspirationsmøder

Parterne bag tillidsreformen drager i løbet af foråret 2014 på Danmarksturne med fem regionale inspirationsmøder, hvor alle er velkomne.

Foruden indenrigsminister Margrethe Vestager (R) kan man møde formændene for de tre faglige organisationer – FTF, OAO og Akademikerne – og direktørerne fra de to arbejdsgiverorganisationer.

På møderne vil lokale politikere, ledere og medarbejdere i den offentlige sektor præsentere og drøfte konkrete tiltag, hvor man allerede har arbejdet med at forbedre tilliden mellem ledelse og medarbejdere.

Berlau: Brug din faglige viden

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, håber, at socialrådgiverne vil deltage aktivt i dialogen om tillidsreformen. Og hun opfordrer tillidsrepræsentanterne til at arbejde for, at startpakken bliver drøftet i MED/SU-udvalg.

– Aftalen om tillidsreformen giver socialrådgiverne en ny mulighed for at påvirke hverdagen på deres arbejdspladser. Og rigtig mange socialrådgivere har et stort ønske om, at der bliver luget ud i unødvendigt bureaukrati og skabt mere rum til faglighed. Det er vigtigt, at medarbejderne bruger deres faglige viden og går i dialog med ledelsen, så vi kan få gode resultater ud af tillidsreformen. Til gavn for både brugerne af den offentlige sektor – og for socialrådgivernes arbejdsmiljø, siger Majbrit Berlau og tilføjer:

– Men det kræver et langt sejt træk, før vi er i mål med en fornyelse og en reel afbureaukratisering af den offentlige sektor.  Det er ikke gjort med en startpakke.


Startpakken udfolder de 7 principper for tillidsreformen

I sommer indgik FTF, som er Dansk Socialrådgiverforenings hovedorganisation, en mini-trepartsaftale om samarbejde og modernisering af den offentlige sektor med regeringen og de øvrige arbejdsmarkedsparter i den offentlige sektor: KL, Danske Regioner, OAO og Akademikerne.

Parterne fastlagde sammen syv principper for en tillidsreform, der skal føre til udvikling af nye arbejdsgange og styreformer i den offentlige sektor. De syv principper tager udgangspunkt i tillid, samarbejde, øget rum til faglighed, engagement og innovation.

De syv principper foldes ud i startpakken, hvor der også er eksempler på kommuner, som er ”tyvstartet” på tillidsreformen.