Temaet ’Mere fag og arbejdsglæde’ vækker genklang

Ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter tager godt imod Dansk Socialrådgiverforenings materialer med temaet ’Mere fag og arbejdsglæde’, viser ny undersøgelse.

Dansk Socialrådgiverforening har siden efteråret formidlet en række nye materialer under titlen ’Mere fag og arbejdsglæde’. Materialerne kan understøtte ledernes og de tillidsvalgtes arbejde med at styrke fagligheden og arbejdsmiljøet.

I efteråret 2021 fik 1.690 ledermedlemmer, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter et brev med ’Guide til DS’ materialer om mere fag og arbejdsglæde’, ’Vejledende standarder om faglighed og arbejdsmiljø’ og et følgebrev med forslag til konkrete handlemuligheder. Alle fik også tilbud om at deltage i et webinar i november. Desuden har DS’ regionskonsulenter og regionsformænd gjort reklame for materialet ved forskellige lejligheder.

I februar-marts blev ledermedlemmer, TR og AMiR inviteret til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om deres oplevelse af materialerne.

Resultater fra undersøgelsen

Blandt TR og AMiR kan 63 procent huske, at de har set materialerne før. De fleste husker den udsendte ’Guide til DS’ materialer om mere fag og arbejdsglæde’.

I alt har hver femte af samtlige deltagere i undersøgelsen (87 personer) brugt materialet på deres arbejdsplads eller til inspiration for deres funktion som TR, AMiR eller leder. De anfører, at det har været nemt eller ok at bruge materialerne i praksis.

Materialerne er især brugt på trio-møder, personalemøder, klubmøder og i arbejdsmiljøgruppen. Men ledergruppemøder og MED-udvalg er også blevet præsenteret for et eller flere materialer.

Deltagerne i undersøgelsen svarer også, at materialerne kan bruges til at styrke fagligheden, arbejdsmiljøet og trio-samarbejdet. De oplever, at de har opnået, eller er på vej til at opnå, et godt udbytte af at bruge materialerne.

Derudover er der 148 deltagere, der er blevet nysgerrige på at bruge materialerne eller som har en plan om at gøre det.

Undersøgelsen afsluttes med et spørgsmål om, hvad der ville kunne understøtte brugen af materialerne på arbejdspladsen. Her bidrager 213 ledere, TR og AMiR med en bred vifte af forslag til, hvordan materialet kan udbredes. Nogle peger desuden på, at mangel på tid til at sætte sig ind i materialerne kan være et problem.

Den gennemsnitlige svarprocent er på 26 procent, men dog højere blandt TR og AMiR, som har en svarprocent på henholdsvis 36 og 34 procent.

Opfølgning

Da der blandt modtagerne af undersøgelsen også er nyvalgte TR og AMiR, der ikke tidligere har modtaget materialet, bliver man i undersøgelsen også spurgt, om man ønsker at få materialerne tilsendt. Det svarer 54 TR og AMiR positivt på. De har alle fået en mail om materialerne i maj.

TR, AMiR og ledermedlemmer er meget velkomne til at kontakte deres DS-konsulent, hvis man ønsker sparring på brugen af materialerne.

» Link til de materialer, der spørges til i undersøgelsen
Guide til DS’ materialer om mere fag og arbejdsglæde
DS’ vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø
Sammen skaber vi forandringer – syv kataloger og spillet ’Mere fag og arbejdsglæde’.