Stat, kommuner og regioner varsler lockout af 440.000 offentligt ansatte

De offentlige arbejdsgivere varslede i går lockout af 440.000 offentligt ansatte. Det betyder, at langt flere socialrådgivere kan blive omfattet af konflikten.

Mens 430 engagerede tillidsrepræsentanter fra Dansk Socialrådgiverforening mødtes til statusmøder tre steder i landet, meddelte Sophie Løhde onsdag formiddag lockout af 120.000 statsansatte. Senere på dagen fulgte så Kommunernes Landsforening og Danske Regioners varsel om lockout af henholdsvis  250.000 og 70.000 ansatte. Lockouten træder i kraft den 10. april, medmindre lønmodtagerne har nået en aftale med arbejdsgiverne inden da.

Lockouten er arbejdsgivernes modtræk til den strejke, som DS sammen med de øvrige faglige organisationer for offentligt ansatte varslede fredag på statens område og tirsdag på det kommunale og regionale område. Den vil omfatte langt flere socialrådgivere end de 10-12 procent, som DS har udpeget til at strejke, men omfanget for de enkelte faggrupper er endnu ukendt. Konkret betyder det, at de, der bliver omfattet af lockouten, ikke skal møde på arbejde den 10. april.

Lockouten vil ramme urimeligt hårdt

Når lønmodtagerne varslede strejke, skyldes det, at arbejdsgiverne ikke har vist vilje til reelle forhandlinger, der tager udgangspunkt i Danmarks økonomi. Under krisen holdt lønmodtagerne igen med lønkravene og tog dermed ansvar for den økonomiske situation. Nu buldrer økonomien af sted, og hele samfundet bliver rigere, men de offentlige arbejdsgivere vil ikke anerkende deres medarbejderes bidrag til det økonomiske opsving med fair lønstigninger.

Derfor har DS og de øvrige faglige organisationer valgt at udpege en begrænset del af medlemmerne til at strejke i forsøget på at presse arbejdsgiverne til at forhandle.

Når arbejdsgiverne nu vælger at lockoute 440.000 ansatte, vil det ramme en langt større gruppe af almindelige danskere, og det kan undre, at arbejdsgiverne hellere vil lamme væsentlige dele af samfundet end forhandle om rimelige lønstigninger til velfærdens kernetropper.

DS vil stadig forhandlingerne

Vi håber stadig, at vi kan lande en aftale om en overenskomst med arbejdsgiverne – og vi arbejder benhårdt på en løsning i Forligsinstitutionen. Hvis ikke det lykkes, vil strejken tidligst træde i kraft den 4. april og lockouten den 10. april.

Få mere information om OK18 og en mulig konflikt på DS’ hjemmeside og følg med på Facebook – følg Dansk Socialrådgiverforening og Majbrit Berlau.