Nye tal: Flere socialrådgivere oplever dårligt psykisk arbejdsmiljø

Næsten hver tredje arbejdsmiljørepræsentant for socialrådgiverne svarer i en ny undersøgelse, at deres arbejdsplads har problemer med det psykiske arbejdsmiljø. For syv år siden gjaldt det kun hver femte. DS vil stille krav om bedre vilkår for arbejdsmiljørepræsentanterne.

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for, at vi trives på jobbet. En ny undersøgelse fra DS og FTF viser dog, at det går den forkerte vej med socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø. Cirka hver tredje af socialrådgivernes arbejdsmiljørepræsentanter – 29 procent – mener, at det psykiske arbejdsmiljø halter.

Det er en stigning i forhold til for syv år siden, hvor der blev lavet en tilsvarende undersøgelse. Dengang var det hver femte arbejdsmiljørepræsentant – 20 procent – som mente, at det psykiske arbejdsmiljø ikke var i orden.

Med hensyn til det fysiske arbejdsmiljø ser det bedre ud. Her svarer 79 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne, at de er helt eller delvist enige i, at det er godt. Resultatet er uændret i forhold til den tidligere undersøgelse.

Arbejdsgivere skal tage trivsel alvorligt

Kun 15 procent af socialrådgivernes arbejdsmiljørepræsentanter får reduceret deres almindelige arbejdsopgaver samtidig med, at de skal varetage hvervet som arbejdsmiljørepræsentant.

Det er helt uacceptabelt, mener Anne Jørgensen, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Syd:

– Det kan vi ikke være tilfredse med. En reduktion i arbejdsmiljørepræsentanternes almindelige arbejdsopgaver er et stærkt signal om, at arbejdsgiverne tager medarbejdernes trivsel alvorligt.

Hun påpeger, at socialrådgiverne er blandt de faggrupper, der oplever et meget presset arbejdsmiljø.

DS kræver bedre vilkår for arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelsen indikerer dog, at en større andel af arbejdsmiljørepræsentanterne har tid til at varetage arbejdsmiljø-opgaverne, samt at flere får løntillæg, end det var tilfældet i den tidligere undersøgelse fra 2010.

– Det er positivt, men vi er ikke i mål endnu. Det vil klæde arbejdsgiverne i højere grad at anderkende arbejdsmiljørepræsentanternes indsats – også med løntillæg. Undersøgelsen understreger, at arbejdsmiljørepræsentanterne har brug for bedre vilkår – og DS’ hovedbestyrelse har netop besluttet, at det bliver et krav ved de kommende overenskomstforhandlinger, siger Anne Jørgensen.

Næste nummer af fagbladet Socialrådgiveren sætter fokus på socialrådgivernes arbejdsmiljø. Bladet udkommer 19. oktober.


Ny kampagne sætter spot på arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljørådet, Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter har igangsat kampagnen ‘Sæt spot på arbejdsmiljøet’ for at udbrede kendskabet til reglerne for organisering af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladserne.

På kampagnesitet kan man finde overskuelige oversigter, tips, små videofilm og cases om eksempelvis de strategiske arbejdsmiljøopgaver, efteruddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet.