Socialminister Astrid Krag besøger socialrådgivere

Gladsaxe Familieafdeling har som frikommune arbejdet med mange af de metoder, som Dansk Socialrådgiverforening foreslår kommer med i den kommende Barnets Lov. I mandags var Astrid Krag på digitalt besøg for at høre om deres erfaringer.

I stedet for at skrive lange og omfattende børnefaglige undersøgelser, før de kan sætte indsatser i gang, laver de i Gladsaxe Familieafdeling et afklaringsnotat, så hjælpen kan komme i gang i løbet af et par uger. Samtidig bruger de systemet FIT til at få et godt samarbejde med både børn og familier. Alt sammen som en del af et frikommuneforsøg.

Mandag var socialminister, Astrid Krag, på et digitalt arbejdspladsbesøg, hvor hun hørte socialrådgivernes erfaringer.

– Den socialfaglige energi lyste ud af skærmen, når de fortalte om, hvordan de har fået tid til at være nærværende overfor borgerne, og hvordan de systematisk bruger feedback fra børn og forældre i deres samtaler. Det har betydet, en langt større tilfredshed for både borgere og socialrådgivere, siger DS’ næstformand Ditte Brøndum, som også var med fra sin computer.

Frikommuneforsøget har været med til at inspirere Dansk Socialrådgiverforening til forslaget om en hurtig indledende screening af alle børnesager. Læs mere om forslaget.