Kampvalg til de fleste poster i Socialrådgiverforeningen

Aldrig tidligere har der været så stor interesse for at blive valgt til en af de politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening. Der er kampvalg til alle poster – kun de to regionsformænd i Nord og Syd har ingen modkandidater – og er dermed genvalgt.

Der er kamp om næsten alle de politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening. Ud over de tre kandidater til formandstitlen, vil fire være næstformand. Tre stiller op som regionsformand i Øst, og der er 19 kandidater til hovedbestyrelsen.

Så frem til 13. november er det uvist, hvem der fremover kommer til at stå i spidsen for Dansk Socialrådgiverforening. Dog blev Mads Bilstrup, formand i Region Nord og Anne Jørgensen, formand i Region Syd genvalgt uden modkandidater – ved såkaldt fredsvalg.

Kandidater på banen i sidste øjeblik

Først helt tæt på opstillingsfristen i mandags stod det klart, at nuværende regionsformand i Øst, Majbrit Berlau og kandidat til formandsposten skulle ud i kampvalg. De to øvrige kandidater er John Hatting, forstander i Kriminalforsorgen og formand for Kriminalforsorgsforeningen, samt socialrådgiver Flemming Bo Hansen fra Præstø.

Fire vil være næstformand

Der er fire kandidater til næstformandsposten.

Det er Niels Christian Barkholt, som både har været formand for Etisk Råd i Dansk Socialrådgiverforening og for ”Akademiske Socialrådgivere”. Susanne Grove er tidligere medlem af hovedbestyrelsen og tillidsrepræsentant gennem en årrække.

Nanna Olesen er et nyt ansigt og er socialrådgiver i Rødovre Kommunes Børne- og familieafdeling, hvor hun også er tillidsrepræsentant. Den fjerde kandidat er Mette Valentin, som blandt andet har erfaring som regionspolitiker i Region Syddanmark.

Følg med i valgkamp på Facebook

Samtlige opstillede kandidater – på nær de to regionsformænd, der som nævnt er valgt ved fredsvalg – bliver valgt ved urafstemning. Stemmesedler sendes ud i uge 43, og sidste frist for at stemme er 11. november.

Inden da arrangeres en række valgmøder, hvor du kan blive klogere på, hvad de enkelte kandidater vil med deres engagement i Dansk Socialrådgiverforening. Du kan også følge valgkampen på Facebook, hvor der allerede nu er en livlig debat.


Medlemmer af hovedbestyrelsen

  • Formand
  • Næstformand
  • De tre regionsformænd
  • 10 øvrige medlemmer
  • SDS’ formand og næstformand (Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende)