Tag med til TR-stormøde den 4. oktober i Odense!

Kom med til stormøde til forsvar for velfærden sammen med DS og de øvrige arrangører bag Danmark for Velfærd. Det sker i Odense den 4. oktober.

Dansk Socialrådgiverforening er gået sammen med mange andre faglige organisationer i initiativet Danmark for Velfærd. Vi kæmper for, at Danmark også i fremtiden er et fungerende velfærdssamfund. Vi ønsker blandt andet et samfund, hvor der er råd til godt socialt arbejde – og til alle de forebyggende indsatser, vi ved virker. Sammen har vi stor slagkraft, og her kan du som tillidsrepræsentant være med.

Stormødet den 4. oktober

Formålet med stormødet er, at du og tusinder af andre tillidsfolk samler kræfterne til aktiviteter for mere og bedre velfærd lokalt og regionalt.

Vi har tilrettelagt et brag af et stormøde i Odense for TR fra hele landet. Vi tilbyder gode indspark og dialog med kollegaerne på tværs af faggrænser – hvad kan vi stå sammen om? Hvordan kan vi handle?

Tilmeld dig!

Du tilmelder dig inden den 25. september ved at sende en mail til Aase Madsen: aam@socialraadgiverne.dk.

I mailen skal du angive navn, titel, arbejdsplads og region. Når du har tilmeldt dig, hører du fra os om transport og andre praktiske informationer.

Du kan læse mere om Danmark for Velfærd.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til kommunikationschef i DS, Janne Tynell: jt@socialraadgiverne.dk.

Arrangørerne af Danmark for Velfærd

BUPL, FOA, HK, 3F, Danmarks Lærerforening, Dansk Socialrådgiverforening, Uddannelsesforbundet, PROSA, Dansk Sygeplejeråd, Dansk El-Forbund, Kost & Ernæringsforbundet, FTF´s regioner, LO-Hovedstaden, LO-Aarhus, LO-Fyn, LO-Aalborg, LO-Randers og LO-Vest.


Stop besparelser – vi vælger velfærd

Vi er Danmark for Velfærd. Vi er for investeringer i det fælles Danmark. Imod nye milliardstore skattelettelser, mens der spares på velfærden.

Vi ønsker bedre forhold for børn, unge, syge og ældre. Tryghed gennem et finmasket socialt sikkerhedsnet og et politi med de rette ressourcer.

Vi ønsker bedre miljøbeskyttelse og et Danmark, hvor borgere og virksomheder kan udvikle sig.

Du kan finde os på både offentlige og private arbejdspladser. Vi vil værne om vores fælles velfærd – og vi har brug for din opbakning.