Det er nu muligt at betale kontingent månedligt

Det er muligt for både eksisterende medlemmer samt potentielle medlemmer at betale kontingent månedligt fremfor kvartalsvis – hvis dette ønskes.

Hvis et eksisterende medlem ønsker at overgå til at betale kontingent månedligt, så kan vedkommende ændre dette via selvbetjeningen.

Hvis et nyt medlem ønsker månedsbetaling, så skal vedkommende skrive dette under ’Evt. bemærkninger til din indmeldelse’ i indmeldelsesformularen.

Bemærk: Alle dimittender overgår automatisk til månedsbetaling.

Tag fat i din regionskonsulent, hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål.