Regionale spareplaner rammer sygehussocialrådgivere

Flere socialrådgivere på de regionale sygehuse skal spares væk. Stærkt problematisk for indsatsen og patienterne, advarer tillidsrepræsentanterne.

Regionerne er i fuld gang med at forhandle næste års budget på plads. Og selv om sundhedsministeren for nylig pointerede, at sygehussocialrådgivere kan hjælpe patienterne på en måde, som andre faggrupper ikke kan, fordi de har indblik i både hvordan sundhedsvæsenet og det kommunale system fungerer, så rammes en række sygehussocialrådgivere af sparekniven.

Det fortæller flere af sygehussocialrådgivernes tillidsrepræsentanter. En af dem er Steen Højer fra Aarhus Universitetshospital i Region Midtjylland, hvor fire ud af 14,8 socialrådgiverstillinger skal spares væk.

– Besparelserne kommer til at ramme patienterne. Den ro, vi som socialrådgivere skaber om patientforløbet, vil blive minimeret. Forsørgelsesgrundlag, tilknytning til arbejdsmarkedet og behandlingsudgifter fylder utrolig meget for patienterne – især når de er alvorligt syge. Som socialrådgivere hjælper vi blandt andet med at få overblik over de problemer, der følger med at være indlagt og alvorligt syg, og at forældre til syge børn kan få betaling for tabt arbejdsfortjeneste, siger han.

Hurtig og smidig udskrivelsesproces i fare

Også sygehussocialrådgiverne på Hospitalsenheden Midt – i Region Midtjylland – bliver ramt af besparelser. Her er der lagt op til, at i alt tre stillinger skal spares væk.

Tillidsrepræsentant Bo Grauholm lægger ikke skjul på, at han er bekymret for fremtiden.

– Vi gør en forskel i forhold til at få det tværfaglige til at gå op i en helhed, og det kan vi måske ikke gøre for alle patientgrupper fremadrettet. Og det gør mig trist, at vi ikke kan tage vare på nogle af de mest udsatte i vores samfund.

Gode argumenter ignoreres

På Odense Universitetshospital i Region Syddanmark afføder besparelser også store frustrationer blandt sygehussocialrådgiverne. Det fortæller Anna Bak, som er tillidsrepræsentant for 24 kolleger på Odense Universitetshospital. Her skal spares, hvad der svarer til fire fuldtidsstillinger på kræft- og børneområdet.

– Stemningen er trykket, og man bliver også lidt opgivende. Politikerne og ledelsen overser værdien af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Det nytter ikke noget, at man skriver side op og side ned om, at sektorer skal samarbejde, hvis der ikke er tilstrækkeligt med kompetencer til det. Og det er netop en af vores kompetencer at navigere mellem de to sektorer, siger Anna Bak.

I Region Hovedstaden er der endnu ikke truffet beslutning om besparelser i forhold til budgettet for 2016. Det samme gør sig gældende for Region Nordjylland.

Socialrådgivere er afgørende bindeled mellem kommune og region

De seneste års økonomiske pres på sundhedsvæsenet har betydet, at en del funktioner har været ramt af nedskæringer, lyder det fra formanden For Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg, Anders Kühnau, i et skriftligt svar til fagbladet Socialrådgiveren.

– Derfor er antallet af også socialrådgivere på sygehusene faldet, fordi det som udgangspunkt er en kommunal opgave at yde hjælp og støtte til folk i henhold til serviceloven. Men der er fortsat mange afdelinger på sygehusene rundt om i landet, hvor vi har socialrådgivere ansat og drager stor nytte af deres kompetencer.

Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Niels Christian Barkholt advarer dog mod at tro, at sygehussocialrådgiverne udfører en kommunal opgave.

– Sygehussocialrådgiverne bistår sundhedspersonalet med en tidlig udredning af patienterne og giver råd og vejledning ud fra kendskab til sygdom, sociale forhold og gældende lovgivning til patienterne pårørende, så de bliver bedre i stand til at håndtere de sociale problemer, der opstår som følge af sygdom eller indlæggelse. Derudover har sygehussocialrådgiverne ofte en koordinerende funktion i forhold til relevant kommunal myndighed, så oplysninger om patienterne når rettidigt frem til rette myndighed, siger han.

DS mødes med regionerne: Besparelser bliver dyre på sigt

Niels Christian Barkholt, advarer regionerne imod at tro, at der kan spares penge på at afskedige sygehussocialrådgivere.

– Det kan vise sig at blive meget dyrere, da det kan føre til længere indlæggelser og flere genindlæggelser.

Dansk Socialrådgiverforening har bedt om et møde med Danske Regioner for at belyse socialrådgivernes vigtige indsats og beskrive, hvordan de netop ikke løser kommunernes opgave – men er en del af behandlingsindsatsen.

Anders Kühnau understreger i sit mailsvar til fagbladet Socialrådgiveren, at han er klar til dialog om socialrådgivernes rolle i sundhedsvæsenet.

Læs mere om besparelserne på sygehusene i Socialrådgiveren nummer 11, som udkommer 24. september.