Temperatursænkning som følge af energikrisen

Regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt at anbefale, at temperaturen sænkes til 19 grader i offentlige kontorbygninger, og i øvrigt spare på energien.

På grund af de stigende energipriser og den usikre forsyningssituation anbefaler regeringen, KL og Danske Regioner at iværksætte følgende initiativer senest 1. oktober:

  • At sænke temperaturen til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv.
  • At slukke belysning udendørs på offentlige bygninger, der alene tjener et æstetisk formål.
  • At forkorte fyringssæsonen og reducere driftstid for varme og ventilation.
  • Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til arbejdspladsen fordeles blandt medarbejdere, så de har mulighed for selv at tage initiativer såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i møderum.

Det fremgår af aftalen, at der skal tages lokale hensyn, og at tiltagene skal realiseres inden for Arbejdstilsynets regulativer.

Arbejdstilsynet anbefaler

Arbejdstilsynet anbefaler, at temperaturen ved stillesiddende arbejde ikke bør komme under 18 grader og generelt bør holdes på 20-22 grader.

Arbejdstilsynet gør opmærksom på, at 18-19 grader vil føles koldt for mange.

Hvis der er medarbejdere, der fryser på grund af temperatursænkning til f.eks. 19 grader, har arbejdsgiveren pligt til at se på, om det er muligt at indføre forebyggende foranstaltninger. Det kan f.eks. være ved at indføre pauser med fysisk aktivitet eller lignende. Bemærk at man ikke kan forlange, at arbejdsgiver skal dække udgifter til påklædning, som normalt findes i en almindelig garderobe.

Indeklimaportalen

På Indeklimaportalen kan man finde gode råd og tips til, hvordan man kan holde varmen i en kold tid.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler

Drøft f.eks. følgende i dit MED-udvalg/arbejdsmiljøorganisation:

  • Hvad betyder arbejdsgiverorganisationernes aftale om temperatursænkning på vores arbejdsplads?
  • Skal der foretages lokale hensyn på vores arbejdsplads?
  • Hvilke forebyggende foranstaltninger skal vi indføre på vores arbejdsplads, så alle kan holde varmen i en kold tid?
  • Drøft Energistyrelsens spareråd

» Arbejdstilsynet: Temperatursænkning på arbejdspladsen

» Energistyrelsen: Spareråd på arbejdspladsen | Energistyrelsen

» Indeklimaportalen: Temperatur og træk