Kriminalforsorgen: Arbejdstid i forbindelse med pauser under kurser

I en række tilfælde har medarbejderne i Kriminalforsorgen ikke fået medregnet arbejdstiden under frokostpausen med henvisning til, at pausens længde var længere end en halv time.

På baggrund af to konkrete eksempler, som begge blev løst med tillæggelse af arbejdstid og efterregulering af arbejdstiden for de konkrete pauser, skulle der nu være blevet mere klarhed over spørgsmålet.

Der er to hovedprincipper at iagttage i forbindelse med pauser under kurser.

  1. Brydes en pause, der er længere end en halv time af arbejde, eksempelvis ved at socialrådgiveren har en telefonsamtale, læser en mail eller lignende, og tidsrummet før og efter er på mindre end 30 minutter, skal hele pausens længde medregnes i arbejdstiden.
  2. I alle tilfælde skal der være en betalt spisepause af en halv times varighed.

Din regionskonsulent er nærmere orienteret, så tøv ikke med at tage fat i vedkommende, såfremt ovenstående giver anledning til problemer.