DS-valget afgjort: Her er den ny regionsformand og hovedbestyrelse

Valget til de politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening er afgjort, og det står nu klart, hvem der bliver ny formand for socialrådgiverne i Region Øst, samt hvem der er blevet valgt ind i Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse.

Valget i Dansk Socialrådgiverforening bød på kampvalg både til hovedbestyrelsen og til posten som ny formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Øst.

Stemmerne er nu talt op, og den nye regionsformand i Øst bliver fællestillidsrepræsentant i Københavns Kommune, Rasmus Hangaard Balslev, som fik godt 60 procent af de afgivne stemmer ved regionsformandsvalget.

I forvejen var Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, næstformand, Niels Christian Barkholt, samt regionsformændene i Nord og Syd, Mads Bilstrup og Anne Jørgensen, blevet genvalgt ved fredsvalg, altså uden modkandidater.

Mens kun medlemmerne i Region Øst har kunnet stemme til regionsformandsvalget, har stemmeberettigede i hele landet kunnet stemme til hovedbestyrelsesvalget.
Det har 20 procent de 14.204 stemmeberettigede medlemmer gjort.

Nye ansigter i hovedbestyrelsen

Valget til Hovedbestyrelsen har resulteret i seks genvalg og fire nye ansigter. De fire nyvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer er Carsten Sørensen, nuværende hovedbestyrelses-suppleant, og socialrådgiver på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, samt Berit Wolff, socialrådgiver i Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning, Rikke Krogh Jensen, tillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Uddannelseshuset – Socialcenter i Aalborg Kommune og Ditte Brøndum, fællestillidsrepræsentant i Gladsaxe Kommune.

Den nyvalgte regionsformand i Øst og den nye hovedbestyrelse bliver præsenteret på Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde i Aarhus 18.-19. november. Det samme gælder ny formand og næstformand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, SDS, som bliver valgt ugen inden repræsentantskabsmødet.

Ud over de ti nyvalgte medlemmer består hovedbestyrelsen også af Dansk Socialrådgiverforenings formand, næstformand, de tre regionsformænd samt formand og næstformand for de socialrådgiverstuderendes organisation, SDS.

Her er Dansk Socialrådgiverforenings nye hovedbestyrelse
Her er de ti medlemmer og fire suppleanter i den nye DS-hovedbestyrelse. Stemmeantal i parentes.

Suppleanter:

 1. Mette Louise Brix (568)
 2. Birthe Lillian Povlsen (531)
 3. Nanna Viborg Olesen (531)
 4. Rikke Storgaard Toft (328)

Desuden består hovedbestyrelsen af:

 • Majbrit Berlau, formand
 • Niels Christian Barkholt, næstformand
 • Mads Bilstrup, formand, Region Nord
 • Anne Jørgensen, formand, Region Syd
 • Rasmus Hangaard Balslev, nyvalgt formand, Region Øst
 • Anna Sofie Vedersø Larsen, formand, SDS
 • Durita Johansen, næstformand, SDS