Fælles løsninger på lokale problemer? Brug det organiserende redskab “Dialog-dugen”

Dialog-dugen sikrer, at fællesskabet – f.eks. i en klubbestyrelse eller en klub – får talt sammen om bevæggrunde for at engagere sig m.m.

Som tillidsrepræsentant har du mulighed for at trække på din konsulents erfaring med brugen af de organiserende værktøjer og metoder.

For nylig deltog flere organiseringskonsulenter i et bestyrelsesseminar for 36 tillidsrepræsentanter i Københavns kommune. Via brug af værktøjet “Dialog-dugen” faciliterede organiseringskonsulenterne en struktureret dialog mellem deltagere i mindre grupper. Dialog-dugen sikrer, at fællesskabet – f.eks. i en klubbestyrelse eller en klub – får talt sammen om bevæggrunde for at engagere sig, problemer og udfordringer som de opleves i hverdagen, bevarer fokus på det, der virker godt, og giver håb, bliver enige om at fokusere den fælles energi og indsats på en bestemt og fælles ønsket forandring og vurderer konkrete handlemuligheder.

Når der arbejdes effektivt med øvelsen, tager den ca. 2 timer at gennemgå.

Kontakt din organiseringskonsulent, hvis du er interesseret i at bruge “Dialog-dugen” i din klub eller klubbestyrelse.